E Executie lucrări (proiectare şi execuţie) aferente obiectivului de investiţii ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Timișoara, judetul Timiș
7 624 970,00
Municipiul Timisoara Timis
04 Aug 2022 15:00:00
CN1044152
25 Jun 2022 11:00:26
45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
 E Furnizare licente Microsoft Exchange pentru 200 de utilizatori din Primaria Municipiului Timisoara
84 000,00
Municipiul Timisoara Timis
26 Jul 2022 15:00:00
CN1043720
12 Jun 2022 15:00:22
48517000-5 - Pachete software IT (Rev.2)
 E Servicii de proiectare (faza PT) aferente obiectivului de investiții Extindere corp clădire C1 la Școala Generală nr. 7, str. I.I. de la Brad, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș
216 000,00
Municipiul Timisoara Timis
26 Jul 2022 15:00:00
CN1043780
16 Jun 2022 13:00:30
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
 E Furnizare instalatie de climatizare pentru imobil str. V.Alecsandri nr.1
305 042,01
Municipiul Timisoara Timis
25 Jul 2022 15:00:00
SCN1109909
30 Jun 2022 10:43:33
42512000-8 - Instalatii de climatizare (Rev.2)
 D Executie lucrari Refacerea integritatii si functionalitatii invelitorii acoperisului imobilului din P-ta Romanilor nr.12, inclus in ansamblul urban Fabric (II)
253 340,00
Municipiul Timisoara Timis
15 Jul 2022 23:59:00
ADV1301522
30 Jun 2022 17:01:25
45261900-3 - Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)
 E Furnizare echipamente IT pentru Primaria Municipiului Timisoara
651 030,00
Municipiul Timisoara Timis
13 Jul 2022 15:00:00
CN1043316
02 Jun 2022 11:00:39
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
 E Executie lucrări (proiectare şi execuţie) aferente obiectivului de investiţii Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est
844 191,09
Municipiul Timisoara Timis
12 Jul 2022 15:00:00
CN1043256
01 Jun 2022 11:00:58
45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
 D Delegare gestiune serviciul de salubrizare pt. activitatea de colectare cadave animale de pe domeniul public al Mun. Timisoara
130 500,00
Municipiul Timisoara Timis
11 Jul 2022 23:59:00
ADV1300863
28 Jun 2022 12:11:40
98371120-1 - Servicii de incinerare (Rev.2)
 D Service(mentenanta) pentru sistemul de instintare, avertizare si alarmare al Municipiului Timisoara
22 803,00
Municipiul Timisoara Timis
08 Jul 2022 23:59:00
ADV1301719
04 Jul 2022 08:39:21
50324100-3 - Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)