Plan de achizitii
Proiect pilot-Construire cresa mica- Drumuri si sistematizare pe verticala
1 200 894,00 lei
MUNICIPIUL CAMPINA Prahova
30 Apr 2023 00:00:00
PAAPD1401066
22 Mar 2023 17:53:09
45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
Plan de achizitii
Elab. PT, asis. tehnica din partea proiect. pe per. implementarii , realizare lucrari,organiz. santier ,utilaje si ech. ,in cadrul pr.-Înfiintarea unui centru comunitar integrat medico-social-155461
1 584 684,97 lei
MUNICIPIUL CAMPINA Prahova
30 Apr 2023 00:00:00
PAAPD1411020
22 Mar 2023 17:53:09
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Plan de achizitii
Executia lucrarilor de constructie inclusiv servicii elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului-Imbunatatirea infrastr. medicale a Sp. Mun. Campina
7 211 684,96 lei
MUNICIPIUL CAMPINA Prahova
30 Apr 2023 00:00:00
PAAPD1401062
22 Mar 2023 17:53:09
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
Plan de achizitii
Dotari spatii rezultatate in urma executiei lucrarilor pentru proiectul- Imbunatatirea infrastructurii educationale in Scoala B.P.Hasdeu Mun. Campina- cod SMIS 123268
262 665,68 lei
MUNICIPIUL CAMPINA Prahova
31 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1401065
22 Mar 2023 17:53:09
39100000-3 Mobilier (Rev.2)
Plan de achizitii
Achiziitie dezinfectati pentru proiectul cod SMIS145353- Lot 1- Dezinfectanti obiecte mici-suprafete; Lot 2- Dezinfectanti pentru pardoseli; Lot 3 Dezinfectanti pentru maini
653 448,91 lei
MUNICIPIUL CAMPINA Prahova
01 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1394456
22 Mar 2023 17:53:09
33631600-8 Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)
Plan de achizitii
Sistem PC analitic GMS 3 pentru microscop electronic prin transmisie JEM ARM 200F
306 047,00 lei
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR Ilfov
01 Jun 2023 00:00:00
PAAPD1395431
22 Mar 2023 16:55:31
38511200-2 Microscoape electronice cu transmisie (Rev.2)
Plan de achizitii
Îmbunătățire (upgrade) microscop cu efect tunel (STM) Aarhus 150 în vederea dotării cu facilități de microscopie de forță atomică (AFM), rezultând un sistem de tip SPM (scanning probe microscopy)
800 000,00 lei
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR Ilfov
30 Nov 2023 00:00:00
PAAPD1397562
22 Mar 2023 16:55:31
38514200-3 Microscoape cu sonda de scanare (Rev.2)
Plan de achizitii
Sistem simultan de analiza termica TG-DSC/DTA
550 000,00 lei
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR Ilfov
31 Oct 2023 00:00:00
PAAPD1407404
22 Mar 2023 16:55:31
38970000-5 Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)
Plan de achizitii
Instalație cu vid inalt pentru depunere de filme subtiri metalice
439 008,00 lei
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR Ilfov
20 Sep 2023 00:00:00
PAAPD1411019
22 Mar 2023 16:55:31
42665000-5 Dispozitive de pulverizare metalica (Rev.2)
Plan de achizitii
Microscop cu efect Kerr magneto-optic (MOKE)
550 800,00 lei
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR Ilfov
30 Nov 2023 00:00:00
PAAPD1410037
22 Mar 2023 16:55:31
38515100-9 Microscoape polarizante (Rev.2)