Anunt cumparare directa
Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civila auto 7 RCA -uri
10 000,00 lei
U.M. 0746 SLATINA Olt
29 Mar 2023 15:00:00
ADV1353553
27 Mar 2023 12:47:26
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
Anunt cumparare directa
Tipizate realizate la comanda
268,00 lei
SERVICIUL PUBLIC DIRECTIA POLITIA LOCALA SLATINA Olt
29 Mar 2023 11:29:25
ADV1353514
27 Mar 2023 11:34:24
22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)
Anunt de participare simplificat
Realizare Plan Urbanistic General - format GIS, in Comuna Coteana, judeţul Olt
443 043,00 lei
PRIMARIA COTEANA Olt
04 Apr 2023 15:00:00
SCN1122384
24 Mar 2023 15:10:31
71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
Anunt cumparare directa
Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor
99 564,00 lei
SERVICIUL PUBLIC DIRECTIA POLITIA LOCALA SLATINA Olt
29 Mar 2023 13:13:53
ADV1353358
24 Mar 2023 13:24:35
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Anunt cumparare directa
Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale ce aparțin Primăriei municipiului Slatina
33 613,00 lei
Municipiul Slatina Olt
30 Mar 2023 10:00:00
ADV1353311
24 Mar 2023 12:05:30
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
Anunt de participare simplificat
Achiziția publică de servicii de proiectare, asistență tehnică pe perioada de execuție a Lucrărilor si execuție lucrări pentru investiția “REABILITARE TERMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CLADIREA COMPLEXULUI DE SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA
9 102 692,32 lei
CONSILIUL JUDETEAN OLT
13 Apr 2023 15:00:00
SCN1122352
24 Mar 2023 09:57:25
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
Anunt de participare simplificat
Servicii de reparatii si intretinere autovehicule cu utilizare speciala
288 000,00 lei
COMPANIA DE APA OLT SA
06 Apr 2023 15:00:00
SCN1122345
24 Mar 2023 09:37:30
50114000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)
Anunt de participare simplificat
FURNIZARE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE
350 108,80 lei
COMPANIA DE APA OLT SA
10 Apr 2023 15:00:00
SCN1122301
23 Mar 2023 13:36:17
18100000-0 - Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)
Anunt cumparare directa
Servicii de promovare a obiectivului de investiții în cadrul proiectului Înnoirea parcului de vehicule prin achiziția de autobuze ecologice, cod SMIS 127367
75 500,00 lei
Municipiul Slatina Olt
23 Mar 2023 10:00:00
ADV1351662
22 Mar 2023 16:33:26
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
Anunt de participare simplificat
Servicii de proiectare, execuţie lucrări si asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectivului de investiţii Extindere rețea de canalizare în comuna Găvănești, județul Olt
6 467 391,45 lei
COMUNA GAVANESTI Olt
07 Apr 2023 15:00:00
SCN1122217
22 Mar 2023 14:21:09
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)