Anunt cumparare directa
Finantare in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de intocmire a planurilor parcelare in vederea inscrierii din oficiu a imobillelor cuprinse in aceste planuri.
160 000,00 lei
Comuna Bala Mehedinti
02 Jul 2024 11:00:00
ADV1431841
14 Jun 2024 12:42:04
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
Plan de achizitii
Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice directe pentru realizarea obiectivului de investitii: “REPARATII DRUMURI COMUNA ILOVITA, JUDETUL MEHEDINTI:reparatii DE73 loc. Bahna, reparatii
1 000,00 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
03 Apr 2024 00:00:00
PAAPD1479238
14 Jun 2024 10:50:50
79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
Plan de achizitii
Articole birou
2 466,14 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
26 Mar 2024 00:00:00
PAAPD1477460
14 Jun 2024 10:50:50
39263000-3 Articole de birou (Rev.2)
Plan de achizitii
Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pentru realizarea obiectivului de investitii “REPARATII DRUMURI COMUNA ILOVITA, JUDETUL MEHEDINTI:reparatii DE73 loc. Bahna, reparatii
7 000,00 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
04 Apr 2024 00:00:00
PAAPD1479486
14 Jun 2024 10:50:50
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Plan de achizitii
Servicii de intocmire studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii INFIINTARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA ILOVITA SI LOCALITATEA BAHNA, COMUNA ILOVITA, JUDETUL MEHEDINTI
4 000,00 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
17 Apr 2024 00:00:00
PAAPD1482096
14 Jun 2024 10:50:50
71332000-4 Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)
Plan de achizitii
Servicii de intocmire a proiectului tehnic pentru “REPARATII DRUMURI COMUNA ILOVITA, JUDETUL MEHEDINTI(reparatii DE73 loc. Bahna, reparatii strada Pataseni loc. Ilovita, Reparatii drum agricol Bahna-B
10 000,00 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
25 Mar 2024 00:00:00
PAAPD1477142
14 Jun 2024 10:50:50
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Plan de achizitii
Achizitie Echipamente PSI
1 595,00 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
05 Jun 2024 00:00:00
PAAPD1488536
14 Jun 2024 10:50:50
35111300-8 Extinctoare (Rev.2)
Plan de achizitii
Achizitie LEMN DE FOC
37 200,00 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
05 Jun 2024 00:00:00
PAAPD1488540
14 Jun 2024 10:50:50
09111400-4 Combustibili pe baza de lemn (Rev.2)
Plan de achizitii
Servicii consultanta in domeniul achizitiilor publice directe pentru anul 2024
43 200,00 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
12 Jan 2024 00:00:00
PAAPD1455377
14 Jun 2024 10:50:50
79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
Plan de achizitii
Servicii de topografie (Viza OCPI apa si canal)
35 000,00 lei
COMUNA ILOVITA Mehedinti
11 Mar 2024 00:00:00
PAAPD1473979
14 Jun 2024 10:50:50
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)