Plan de achizitii
Servicii de cadastru și topografie prevăzute de legislația specifică pentru bunurile imobile din domeniul public și privat deținute de UAT Mun. SloboziaAcord cadru nr. 91064/06.10.2021(40 luni) / CS.
280 000,00 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
29 Mar 2024 00:00:00
PAAPD1461776
14 Jun 2024 11:48:12
71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)
Plan de achizitii
Furnizarea de gaze naturale pentru punctele de consum aparținând U.A.T. Municipiul Slobozia
22 709 860,00 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
31 Dec 2024 00:00:00
PAAPD1461761
14 Jun 2024 11:48:12
09123000-7 Gaze naturale (Rev.2)
Plan de achizitii
Servicii de management energetic pentru Municipiul Slobozia, Acord-cadru nr. 88590 / 05.09.2022 (4 ani) Contract subsecvent
36 250,00 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
29 Nov 2024 00:00:00
PAAPD1461780
14 Jun 2024 11:48:12
71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
Plan de achizitii
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: ,,Creșterea eficienței energetice - Internat Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu
16 115 836,81 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
28 Jun 2024 00:00:00
PAAPD1461815
14 Jun 2024 11:48:12
45321000-3 Lucrari de izolare termica (Rev.2)
Plan de achizitii
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: Înlocuire / Deviere conductă de refulare DN 800 mm la Stația de pompare ape menajere Cărămidari, Municipiul Slobozia, jud. Ialomița
3 500 000,00 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
31 Dec 2024 00:00:00
PAAPD1473191
14 Jun 2024 11:48:12
45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Plan de achizitii
Dirigenție de șantier lucrări execuție, pentru obiectivul de investiții: CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA SI MODERNIZARE DRUM DC53 SLOBOZIA- SLOBOZIA NOUA
328 776,78 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
31 Dec 2024 00:00:00
PAAPD1473189
14 Jun 2024 11:48:12
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Plan de achizitii
Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Asistență Tehnică din partea proiectantului, Execuție Lucrări și alte cheltuieli obiectiv de investiții: Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare Bora.
1 127 272,51 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
31 Dec 2024 00:00:00
PAAPD1461793
14 Jun 2024 11:48:12
45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
Plan de achizitii
Execuție lucrări pentru proiectul Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia
2 966 638,45 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
30 May 2024 00:00:00
PAAPD1461813
14 Jun 2024 11:48:12
45321000-3 Lucrari de izolare termica (Rev.2)
Plan de achizitii
Execuție lucrări și organizare de șantier pentru obiectivul de investiții: ,,PARC FOTOVOLTAIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA
13 402 491,73 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
31 Dec 2024 00:00:00
PAAPD1473194
14 Jun 2024 11:48:12
45261215-4 Lucrari de acoperire cu panouri solare (Rev.2)
Plan de achizitii
Execuție lucrări, Proiect ,,Consorțiu Regional pentru Învățământ Dual CONECT MUNTENIA, cod ID - 07
61 131 660,29 lei
Municipiul Slobozia Ialomita
30 Sep 2025 00:00:00
PAAPD1488024
14 Jun 2024 11:48:12
45214200-2 Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)