Anunt cumparare directa
Servicii de inrolare in platforma MDM
52 411,00 lei
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BIHOR
18 Jun 2024 23:59:00
ADV1431835
14 Jun 2024 12:37:21
79980000-7 - Servicii de abonare (Rev.2)
Plan de achizitii
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie CONSTRUIRE TEREN STADION SI IMPREJMUIRE IN SAT SIMIAN , COMUNA SIMIAN, JUDETUL MEHEDINTI
1 432 560,00 lei
COMUNA SIMIAN Bihor
05 Aug 2024 00:00:00
PAAPD1482337
14 Jun 2024 11:23:22
45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)
Plan de achizitii
EXECUTIE LUCRARI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVBULUI, RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE, ZONA 4 , COMUNA SIMIAN , JUDETUL MEHEDINTI
6 668 154,82 lei
COMUNA SIMIAN Bihor
20 Feb 2025 00:00:00
PAAPD1486581
14 Jun 2024 11:23:22
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Plan de achizitii
Executie lucrǎri aferente obiectivului de investiții ,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA SIMIAN’’
1 572 000,00 lei
COMUNA SIMIAN Bihor
24 Jan 2025 00:00:00
PAAPD1491094
14 Jun 2024 11:23:22
45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
Plan de achizitii
Lotul 1 - Masa calda in regim catering pentru prescolarii si elevii din unitatatea de invatamant Scoala Gimnaziala Simian din comuna Simian , Judetul Mehedinti
496 692,00 lei
COMUNA SIMIAN Bihor
30 Apr 2024 00:00:00
PAAPD1478176
14 Jun 2024 11:23:22
55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)
Plan de achizitii
UTILAJ UTV CU ACCESORII - lot 1
228 295,68 lei
COMUNA SIMIAN Bihor
31 Jul 2024 00:00:00
PAAPD1476824
14 Jun 2024 11:23:22
34144200-0 Vehicule pentru servicii de urgenta (Rev.2)
Plan de achizitii
Execuție lucrari pentru realizarea obiectivului RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE, ZONA 1, COMUNA SIMIAN, JUDETUL MEHEDINTI.
6 043 748,49 lei
COMUNA SIMIAN Bihor
31 Jul 2024 00:00:00
PAAPD1476785
14 Jun 2024 11:23:22
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Plan de achizitii
RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE - ZONA 3, COMUNA SIMIAN, JUDETUL MEHEDINTI
6 043 748,49 lei
COMUNA SIMIAN Bihor
30 Jun 2024 00:00:00
PAAPD1476819
14 Jun 2024 11:23:22
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Plan de achizitii
Lotul 2 - Masa calda in regim catering pentru prescolarii si elevii din unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala Cerneti din Comuna Simian, Judetul Mehedinti
530 712,00 lei
COMUNA SIMIAN Bihor
30 Apr 2024 00:00:00
PAAPD1478182
14 Jun 2024 11:23:22
55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)