D Proiectare cu executie lucrari bransament instalatie distributie gaze naturale a blocului de locuinte situat pe strada Libertatii nr.1, Mun Onesti, jud Bacau
18 576,36
MUNICIPIUL ONESTI Bacau
08 Jul 2022 11:00:00
ADV1301889
04 Jul 2022 15:10:32
45333000-0 - Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)
 D Proiectare cu executie lucrari bransament instalatie distributie gaze naturale a blocului de locuinte situat pe strada Libertatii nr.1, Mun Onesti, jud Bacau
18 576,36
MUNICIPIUL ONESTI Bacau
08 Jul 2022 11:00:00
ADV1301889
04 Jul 2022 15:08:31
45333000-0 - Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)
 E Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul de investiții: Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacau
5 878 399,42
COMUNA LETEA VECHE Bacau
20 Jul 2022 15:00:00
SCN1110125
04 Jul 2022 14:46:38
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
 E ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ÎN COMUNA STRUGARI, JUDEȚUL BACĂU
503 051,18
COMUNA STRUGARI (CONSILIUL lOCAL) Bacau
19 Jul 2022 15:00:00
SCN1110103
04 Jul 2022 09:53:45
34138000-3 - Tractoare rutiere (Rev.2)
 E Execuţie lucrări aferente Obiectivului de investiții: Punerea În Siguranță Și Amenajarea Imobilului Casa Nr. 2 Din Municipiul Bacău, Str. Henri Coandă, Nr. 2 (Arhivă Și Spații Depozitare) – Rest De Executat
4 417 240,40
JUDETUL BACAU Bacau
21 Jul 2022 15:00:00
SCN1110102
04 Jul 2022 09:52:13
45262690-4 - Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
 E EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL: Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin De Înot – Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul Tineretului și Sportului), cod SMIS 128421
29 298 639,84
MUNICIPIUL BACAU Bacau
08 Aug 2022 15:00:00
CN1044496
03 Jul 2022 11:00:21
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
 D Proiectare faza DALI pentru Reabilitare pod peste raul Oituz, Strada 8 Martie, municipiul Onesti, judetul Bacau
70 000,00
MUNICIPIUL ONESTI Bacau
06 Jul 2022 15:00:00
ADV1301583
01 Jul 2022 19:10:18
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
 E Achizitie autoturism
57 750,00
ASOCIAȚIA LUMINA Bacau
18 Jul 2022 15:00:00
SCN1110033
01 Jul 2022 14:12:47
34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)
 E Acord cadru pentru achizitia pe loturi de Lucrari de reparatii strazi mixtura asfaltica la cald, aduceri la cota, intretinere drumuri nemodernizate, municipiul Bacau
44 073 600,00
MUNICIPIUL BACAU Bacau
02 Aug 2022 15:00:00
CN1044415
01 Jul 2022 13:00:39
45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
 E LUCRARI DE INTRETINERE A TROTUARELOR ȘI DE INLOCUIRE A BORDURILOR AFERENTE PE STRĂZILE: STADIONULUI SI A I CUZA, MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU
1 032 577,55
MUNICIPIUL ONESTI Bacau
20 Jul 2022 15:00:00
SCN1110020
01 Jul 2022 12:51:41
45233253-7 - Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.2)