Plan de achizitii
Dotari sisteme inteligente de management urban/local
1 598 745,28 lei
ORASUL ABRUD Alba
30 Oct 2024 00:00:00
PAAPD1461205
14 Jun 2024 09:26:51
72212600-5 Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date si operare (Rev.2)
Plan de achizitii
FURNIZARE MOBILIER . MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE ATELIER PRACTICA
1 307 428,86 lei
ORASUL ABRUD Alba
30 Jun 2024 00:00:00
PAAPD1460903
14 Jun 2024 09:26:51
39160000-1 Mobilier scolar (Rev.2)
Plan de achizitii
ACHIZITIE PUBLICA DE DOTARI , DOTARI MOBILIER URBAN PTR PROIECTUL DEZVOLTAREA INTEGRATA A ORASULUI SMIS 125919
434 960,77 lei
ORASUL ABRUD Alba
31 Oct 2024 00:00:00
PAAPD1461249
14 Jun 2024 09:26:51
34928400-2 Mobilier urban (Rev.2)
Plan de achizitii
FURNIZARE PRODUSE STATII ELECTRICE DE REINCARCARE AUTOMOBILE ELECTRICE
246 135,00 lei
ORASUL ABRUD Alba
31 Oct 2024 00:00:00
PAAPD1461252
14 Jun 2024 09:26:51
31600000-2 Echipament electric (Rev.2)
Plan de achizitii
Achizitia dotari aferente obiectiv REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ȘI AMENAJARE INCINTĂ
3 939 624,00 lei
ORASUL ABRUD Alba
31 Jul 2024 00:00:00
PAAPD1461209
14 Jun 2024 09:26:51
33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Plan de achizitii
Achizitie dotari
429 903,74 lei
ORASUL ABRUD Alba
30 Jun 2024 00:00:00
PAAPD1461219
14 Jun 2024 09:26:51
30236000-2 Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)
Plan de achizitii
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv executie lucrari, Verificare Tehnica Proiect.
5 461 411,51 lei
ORASUL ABRUD Alba
31 Aug 2024 00:00:00
PAAPD1461221
14 Jun 2024 09:26:51
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
Plan de achizitii
SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE FAZA PMUD, ORAS ABRUD
270 748,50 lei
ORASUL ABRUD Alba
15 May 2024 00:00:00
PAAPD1465035
14 Jun 2024 09:26:51
71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2)
Plan de achizitii
FURNIZARE DE ECHIPAMENTE DIGITALE, ECHIPAMENTE TIC, ECHIPAMENTE LABORATOR DE INFORMATICA
1 146 781,46 lei
ORASUL ABRUD Alba
30 Sep 2024 00:00:00
PAAPD1460619
14 Jun 2024 09:26:51
30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
Plan de achizitii
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, Verificare Tehnica Proiect.
146 455,63 lei
ORASUL ABRUD Alba
30 Sep 2024 00:00:00
PAAPD1461229
14 Jun 2024 09:26:51
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)