Concurs de solutii cu tema Amenajare Parc BUNA ZIUA, Cluj-Napoca
2 500 000,00
Municipiul Cluj-Napoca Cluj
22 Aug 2022 16:00:00
DC1000186
17 Jun 2022 19:00:41
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
 E Elaborare studii, expertize si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii - Proiect faza DALI - avand ca obiect Lucrari de reabilitare si restaurare a Monumentului Eroilor Martiri-Revolutia din 1989
88 227,00
Municipiul Cluj-Napoca Cluj
26 Jul 2022 15:00:00
CN1044027
22 Jun 2022 19:02:00
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
 E CL16 - Reabilitarea rețelelor de apǎ şi canalizare în Municipiul Cluj-Napoca
126 036 407,00
Compania de Apa Somes S.A. Cluj
25 Jul 2022 15:00:00
CN1043487
08 Jun 2022 11:01:03
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
 D Servicii de evaluarea investitiei privind Statia de alimentare cu combustibil auto MOL imobil situat pe amplasamentul str. Primaverii f.n
4 000,00
Municipiul Cluj-Napoca Cluj
07 Jul 2022 14:00:00
ADV1300208
23 Jun 2022 16:35:27
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
 E Extindere conducte de canalizare menajeră pe străzile Haller Karoly, Liviu Galaction Munteanu și Nicolae Pătrașcu din municipiul Cluj - Napoca, jud. Cluj
2 517 738,85
Compania de Apa Somes S.A. Cluj
28 Jun 2022 15:00:00
SCN1107687
26 May 2022 10:11:48
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
 D Servicii de audit pentru proiectul Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1
20 000,00
Municipiul Cluj-Napoca Cluj
27 Jun 2022 12:00:00
ADV1299509
21 Jun 2022 14:23:58
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)