Anunt de participare simplificat
Furnizare Tractor si Vidanja conform caiet de sarcini pentru obiectivul ACHIZIȚIE UTILAJ ȘI ECHIPAMENT PENTRU DOTAREA SVSU ROBĂNEȘTI, JUD.DOLJ
306 148,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
11 Dec 2023 15:00:00
SCN1134929
20 Nov 2023 17:10:31
16700000-2 - Tractoare (Rev.2)
Anunt de participare simplificat
Proiectare şi execuţie lucrări în cadrul proiectului ,, Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in COMUNA ROBANESTI, judetul Dolj 3
8 017 924,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
16 Nov 2023 15:00:00
SCN1133913
31 Oct 2023 16:55:09
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Plan de achizitii
CONSULTANTA PNRR C15
33 000,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
02 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1405922
31 Jul 2023 09:23:29
79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
Plan de achizitii
CONSULTANTA PNRR C15
33 000,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
02 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1405922
28 Jul 2023 11:19:48
79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
Plan de achizitii
CONSULTANTA PNRR C15
33 000,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
02 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1405922
20 Jul 2023 15:17:47
79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
Plan de achizitii
CONSULTANTA PNRR C15
33 000,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
02 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1405922
16 Oct 2023 14:59:24
79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
Plan de achizitii
CONSULTANTA PNRR C15
33 000,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
02 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1405922
26 Sep 2023 13:10:54
79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
Plan de achizitii
CONSULTANTA PNRR C15
33 000,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
02 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1405922
21 Sep 2023 11:29:06
79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
Plan de achizitii
CONSULTANTA PNRR C15
33 000,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
02 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1405922
31 Mar 2023 14:36:58
79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
Plan de achizitii
CONSULTANTA PNRR C15
33 000,00 lei
COMUNA ROBANESTI Dolj
02 Mar 2023 00:00:00
PAAPD1405922
22 Mar 2023 14:10:24
79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)