ADV1376277 Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 6  

Valoare estimata
18 536,00 lei
Publicat
25-07-2023 21:52:04
Termen de ofertare
02-08-2023 12:00:00
Timp ramas

Valoare estimata: 18 536,00 lei

Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 6 (cursuri de calificare) in cadrul proiectului ÔÇŁIncluziv pentru Dej - Dezvoltare locala prin masuri activ ->integrate de justitie socialaÔÇŁ, cod Smis 152188, in cadrul POCU 2014-2020, reprezentand un curs de calificare: Lucrator in alimentatie pt 14 cursanti (minim 7), cu o durata de 360 ore, valoare estimata: 18,536 lei. Cursul de calificare trebuie sa fie autorizat: cu o durata de 360 ore, Nivel 2. Furnizorii de formare profesionala trebuie sa fie disponibili sa inceapa cursul in perioada 7-16 august 2023 si sa il finalizeze pana in 15 noiembrie 2023 (inclusiv sustinerea examenului). Cursul se va desfasura in localitatea Dej, judetul Cluj, pentru cursanti cu nivel de acces: invatamant gimnazial/ 8 clase pt cursurile de Nivel 2. Ofertan╚Ťii trebuie s─â fie acredita╚Ťi de catre comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala din cadrul AJPIS, ca prestatori de formare profesional─â, ├«n ocupa┼úia ceruta. A se vedea Documentatia de atribuire.

Conditii referitoare la contract:

Operatorii economici trebuie sa fie disponibili sa inceapa cursul in perioada 7-16 august 2023 si sa il finalizeze pana in 15 noiembrie 2023 (inclusiv sustinerea examenului). Se va incheiea un contract de achizitie. Cursul va incepe in termen de maxim 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de servicii de catre ambele parti, in cazul in care este necesar acordul scris al AJPIS pentru curs derulat in alta localitate decat cea in care este autorizat furnizorul, respectiv in maxim 5 zile de la semnarea contractului, in cazul in care nu este necesar acordul. Dac─â pe parcursul derul─ârii contractului apar situa┼úii neprev─âzute, din cauza c─ârora perioadele estimate de incepere, finalizare curs si de sus┼úinere a examenelor de absolvire nu pot fi respectate, p─âr╚Ťile pot conveni modificarea acestor termene prin ├«ncheierea unor acte adi┼úionale.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire se aplica ofertelor care indeplinesc criteriile de calificare si sunt admise in urma verificarii tehnice si financiare.

Conditii de participare:

Procedura aplicat─â: Procedura proprie reglementat─â prin norme procedurale interne. Ofertantii vor depune Declara┼úie privind eligibilitatea si neincadrarea in situatii ce pot atrage excluderea din procedura, Declara┼úia pe propria r─âspundere actualizat─â din care s─â rezulte c─â acesta nu se afl─â ├«n conflict de interese, conform art. 13 si art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer┼úului sau Extras original din Reg Asoc si Funda╚Ťiilor si Actul constitutiv si statutul ÔÇô ce mai recenta forma actualizata (in functie de tipul persoanei juridice), Autorizatia emis─â de Autoritatea Na╚Ťional─â pentru Calific─âri (ANC) la nivelul op ec pentru cursurile de calificare solicitate, Declara┼úie cu privire la capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â a ofertantului si anexe, Oferta tehnica, Oferta financiara, Declaratie privind acceptarea conditiilor contractuale. Se va studia Documentatia de atribuire. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, se aplica ofertelor care indeplinesc criteriile de calificare si sunt admise in urma verificarii tehnice si financiare. Data-limit─â ┼či locul pentru depunerea ofertelor: 02.08.2023, ora 12.00, la sediul Fundatiei Centrul de Resurse pentru Comunit─â╚Ťile de Romi (CRCR), din Cluj Napoca, str. Tebei nr. 21, judetul Cluj. ┼×edin┼úa de deschidere a ofertelor: 02.08.2023, ora 12.30. A se vedea Documentatia de atribuire.

Termen depunere oferte:

02-08-2023 12:00:00

Alte informatii:

Persoana de contact: Lacatus Diana, email: (protejata), Tel: 0735-56.31.26. Accesarea documenta╚Ťiei de atribuire: Documenta╚Ťia de atribuire cu cerin╚Ťele minime solicitate de Achizitor sunt disponibile integral pe site-ul www.romacenter.ro, la sec┼úiunea Achizitii, unde vor fi postate si raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici si erate/amendamente la Documentatia de atribuire ÔÇô daca va fi cazul.

80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Autoritate contractanta Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)