ADV1365607 Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 4  

Valoare estimata
11 916,00 lei
Publicat
22-05-2023 22:43:52
Termen de ofertare
06-06-2023 12:00:00
Timp ramas

Licitatii posibil asociate:
Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 4 - Publicat 22-02-2023 21:28:07
Valoare estimata: 11 916,00 lei

Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 4 in cadrul proiectului ÔÇ×INCLUZIV - Ac╚Ťiuni complexe de ├«mbun─ât─â╚Ťire a calit─â╚Ťii vie╚Ťii, de cre╚Ötere a coeziunii sociale ╚Öi de dezvoltare economic─â pentru popula╚Ťia din CHE╚ÜANIÔÇŁ, cod Smis 140013, in cadrul POCU 2014-2020, reprezentand un curs de calificare: Agent de securitate pt 9 cursanti (minim 7), cu o durata de 360 ore, valoare estimata: 11.916 lei. Cursul de calificare trebuie sa fie autorizat de Ministerul Muncii - cu o durata de 360 ore. Furnizorii trebuie sa fie disponibili sa inceapa cursul in perioada 1 iulie 2023 si sa il finalizeze pana in octombrie 2023 (inclusiv sustinerea examenului). Cursul se va desfasura in comuna Chetani, judetul Mures. Ofertan╚Ťii trebuie s─â fie acredita╚Ťi de catre comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala din cadrul AJPIS, ca prestatori de formare profesional─â, ├«n ocupa┼úia ceruta. A se vedea Documentatia de atribuire.

Conditii referitoare la contract:

Luna estimata de incepere a cursului de calificare: Furnizorii trebuie sa fie disponibili sa inceapa cursul in perioada 1 iulie 2023 si sa il finalizeze pana in octombrie 2023. Cursul va incepe in termen de maxim 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de servicii de catre ambele parti, in cazul in care este necesar acordul scris al AJPIS pentru curs derulat in alta localitate decat cea in care este autorizat furnizorul, respectiv in maxim 5 zile de la semnarea contractului, in cazul in care nu este necesar acordul. Dac─â pe parcursul derul─ârii contractului apar situa┼úii neprev─âzute, din cauza c─ârora perioadele estimate de incepere, finalizare curs si de sus┼úinere a examenelor de absolvire nu pot fi respectate, p─âr╚Ťile pot conveni de comun acord modificarea acestor termene prin ├«ncheierea unor acte adi┼úionale, cu condi╚Ťia ca derularea cursului de calificare sa se incadreze in perioada de implementare a proiectului.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire se aplica ofertelor care indeplinesc criteriile de calificare si sunt admise in urma verificarii tehnice si financiare.

Conditii de participare:

Procedura aplicat─â: Procedura proprie reglementat─â prin norme procedurale interne. Ofertantii vor depune Declara┼úie privind eligibilitatea si neincadrarea in situatii ce pot atrage excluderea din procedura, Declara┼úia pe propria r─âspundere actualizat─â din care s─â rezulte c─â acesta nu se afl─â ├«n conflict de interese, conform art. 13 si art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer┼úului sau Extras original din Reg Asoc si Funda╚Ťiilor si statutul (si Actul constitutive, in functie de perioada de infiintare) ÔÇô cea mai recenta forma actualizata, Autorizatia emis─â de Ministerul Muncii la nivelul operatorului economic pentru cursul de calificare solicitat, Declara┼úie cu privire la capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â a ofertantului (si anexa), Oferta tehnica, Oferta financiara, Declaratie privind acceptarea conditiilor contractuale. Se va studia Documentatia de atribuire. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, se aplica ofertelor care indeplinesc criteriile de calificare si sunt admise in urma verificarii tehnice si financiare. Data-limit─â ┼či locul pentru depunerea ofertelor: 06.06.2023, ora 12.00, la sediul Fundatiei Centrul de Resurse pentru Comunit─â╚Ťile de Romi (CRCR), din Cluj Napoca, str. Tebei nr. 21, judetul Cluj. ┼×edin┼úa de deschidere a ofertelor: 06.06.2023, ora 16.00. A se vedea Documentatia de atribuire.

Termen depunere oferte:

06-06-2023 12:00:00

Alte informatii:

Persoana de contact: Lacatus Diana, consilier juridic, email: (protejata), Tel: 0735-56.31.26. Accesarea documenta╚Ťiei de atribuire: Documenta╚Ťia de atribuire cu cerin╚Ťele minime solicitate de Achizitor sunt disponibile integral pe site-ul www.romacenter.ro, la sec┼úiunea Achizitii, unde vor fi postate si raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici si erate/amendamente la Documentatia de atribuire ÔÇô daca va fi cazul.

80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Autoritate contractanta Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)