RFQ1000351 822 - Pavilioane multifunctionale si modernizare retele in cazarma 822 București

Valoare estimata
14 097 550,42 RON
Publicat
27-04-2022 16:28:36
Termen de ofertare
19-05-2022 15:00:00
Timp ramas

45216200-6 Lucrari de constructii de cladiri si instalatii militare (Rev.2) Transmis 27-04-2022 09:04:42  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Coduri CPV suplimentare
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
Obiectul achizitiei: 822 - Pavilioane multifunctionale si modernizare retele in cazarma 822 București
Numar de referinta: 4183253_2022_PAAPD1355213
Tipul contractului: Lucrari / Executarea
Descrierea pe scurt a contractului:

Lucr─ârile propuse prin proiectul de investi┼úii sunt realizabile prin implementarea urm─âtoarelor obiecte de investi╚Ťie:
Obiect 1. Realizare pavilion administrativ cu functiuni diferite
Obiect 2. Realizare pavilion multifunc╚Ťional
Obiect 3. Extindere, modernizare ╚Öi racordare re╚Ťele de ap─â si canalizare
Obiect 4. Extindere ╚Öi modernizare re╚Ťele termice
Obiect 5. Extindere ╚Öi modernizare re╚Ťele electrice
Obiect 6. Refacere alei pietonale, platforme betonate
Obiect 7. Extindere trasee canaliza╚Ťie SIS ╚Öi IT&C
Obiect 8. Dot─âri echipamente de climatizare automatizat─â

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 45216200-6 Lucrari de constructii de cladiri si instalatii militare (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 RON
Lucr─ârile propuse prin proiectul de investi┼úii sunt realizabile prin implementarea urm─âtoarelor obiecte de investi╚Ťie: Obiect 1. Realizare pavilion administrativ cu functiuni diferite Obiect 2. Realizare pavilion multifunc╚Ťional Obiect 3. Extindere, modernizare ╚Öi racordare re╚Ťele de ap─â si canalizare Obiect 4. Extindere ╚Öi modernizare re╚Ťele termice Obiect 5. Extindere ╚Öi modernizare re╚Ťele electrice Obiect 6. Refacere alei pietonale, platforme betonate Obiect 7. Extindere trasee canaliza╚Ťie SIS ╚Öi IT&C Obiect 8. Dot─âri echipamente de climatizare automatizat─â
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate ÔÇô pret
1.) Cerinta - Experienta similara
Cerinţe minime de calificare:
LUCRARI
Cerin╚Ťa nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sf├ór╚Öit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou─â contracte, lucr─âri de execu╚Ťie similare construc┼úii civile, a c─âror valoare cumulat─â a fost de minim 9.000.000 lei exclusiv T.V.A.

Cerin╚Ťa nr. 2
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sf├ór╚Öit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a minim unul, maximum dou─â contracte, lucr─âri similare re╚Ťele edilitare apa ÔÇô canal a c─âror valoare cumulat─â a fost de minim 1.000.000 lei exclusiv T.V.A.

Cerin╚Ťa nr. 3
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sf├ór╚Öit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou─â contracte, lucr─âri de execu╚Ťie similare infrastructur─â rutier─â, a c─âror valoare cumulat─â a fost de minim 400.000 lei exclusiv T.V.

Cerin╚Ťa nr. 4
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sf├ór╚Öit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou─â contracte, lucr─âri de instala├şi electrice a c─âror valoare cumulat─â a fost de minim 400.000 lei exclusiv T.V. - Ofertan┼úii vor folosi, pentru transformarea valorii lucr─ârii alese pentru demonstrarea experien┼úei similare , cursul mediu anual lei/alt─â valut─â comunicat de BNR pentru ultimii 5 ani.

Pentru ├«ndeplinirea cerin┼úei minime de calificare operatorii economici trebuie s─â prezinte Declara┼úie privind lista principalelor LUCR─éRI/SERVICII executate/prestate ├«n ultimii 5 ani, (Formularul nr. 9), pentru cele mai importante lucr─âri care vor con┼úine valori (├«n lei ┼či alt─â valut─â), perioada ┼či locul execu┼úiei lucr─ârilor, beneficiari, indiferent dac─â ace┼čtia sunt autorit─â┼úi contractante sau clien┼úi priva┼úi. Din aceast─â list─â operatorul economic va alege acele contracte care ├«ndeplinesc cerin┼úa privind experien╚Ťa similar─â. Se vor anexa: copie contracte, procese verbale de receptie, inclusiv certific─âri de bun─â execu┼úie din partea beneficiarului/clientului, vezi model Formularul nr. 10.
Certific─ârile de bun─â execu┼úie vor indica, beneficiarii, indiferent dac─â ace┼čtia sunt autorit─â┼úi contractante sau clien┼úi priva┼úi, valoarea, perioada ┼či locul prestarii serviciilor/execu┼úiei lucr─ârilor. De asemenea vor preciza dac─â au fost efectuate ├«n conformitate cu normele profesionale din domeniu ┼či dac─â au fost duse la bun sf├ór┼čit;
Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, ├«n care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite, inclusiv va inscrie informatii cu privire la numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Documentele se vor prezenta sub form─â de copie scanat─â lizibil semnat─â electronic dup─â original, sau copie scanat─â lizibil semnat─â electronic dup─â copie legalizat─â sau copie.
2.) Personal atestat:
Speciali┼čti autoriza┼úi de Inspectoratul de Stat ├«n Construc╚Ťii ca ÔÇ×Responsabil tehnic cu execu┼úiaÔÇŁ "verificatori proiect" ╚Öi "expert tehnic" pentru fiecare domeniu de autorizare:

-Responsabili tehnici cu execu╚Ťia pentru:
I ÔÇô Construc┼úii civile, industriale si agrozootehniceÔÇŁ;
II ÔÇô Construc┼úii rutiere, drumuri, piste de avia┼úie, poduriÔÇŁ;
III- Instala┼úii pentru construc┼úii (responsabili pentru lucr─ârile de termice-ventila┼úii ┼či sanitare),
IV- Instala┼úii pentru construc┼úii (responsabili pentru lucr─ârile de instala┼úii electrice ┼či curen┼úi slabi),
V- Instala┼úii pentru construc┼úii (responsabili pentru lucr─ârile de instala┼úii edilitare ╚Öi gospod─ârie comunal─â). - Persoana care va ├«ndeplini rolul de responsabil tehnic cu execu╚Ťia trebuie s─â de╚Ťin─â autoriza╚Ťie ╚Öi legitima╚Ťie emis─â de Inspectoratul de Stat ├«n Construc╚Ťii pentru domeniul/subdomeniul respectiv, ├«n vigoare la momentul semn─ârii Contractului.
Speciali┼čtii R.T.E. care de┼úin mai mult de doua acredit─âri pot cumula mai multe func┼úii doar pentru domeniul instala╚Ťiilor.
Verificatorii de proiecte cu mai multe atestări pot cumula specilizările în cadrul proiectului.
Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, ├«n care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite.
Completarea formularului 12.
3.) Personal cheie:
Personal cheie care execut─â lucr─âri:
a) manager de contract ÔÇô studii superioare dovedite cu diplom─â de licen╚Ť─â / similar ├«n domeniile arhitectur─â / tehnic / economic / juridic cu experien┼ú─â specific─â, implicarea persoanei ├«n cel pu┼úin un proiect la nivelul c─âruia s─â fi derulat activit─â┼úi similare activit─â┼úilor ce urmeaz─â a fi desf─â┼čurate ├«n cadrul acestui proiect;
b) ┼čef de ┼čantier lucr─âri construc╚Ťii ÔÇô inginer construc╚Ťii specialitatea construc┼úii civile, industriale ╚Öi agricole sau construc╚Ťii c─âi ferate, drumuri ╚Öi poduri cu experien┼ú─â specific─â, implicarea persoanei ├«ntr-un proiect la nivelul c─âruia s─â fi derulat activit─â┼úi similare activit─â┼úilor ce urmeaz─â a fi desf─â┼čurate ├«n cadrul acestui proiect;
c) minim 1 inginer coordonator lucr─âri de construc┼úii civile - inginer construc╚Ťii civile experien┼ú─â specific─â, implicarea ├«ntr-un proiect la nivelul c─âruia a derulat activit─â┼úi similare.
d) minim 1 inginer coordonator lucr─âri instala┼úii pentru construc┼úii - inginer instala╚Ťii pentru construc╚Ťii, responsabil instala╚Ťii electrice cu experien┼ú─â specific─â, implicarea ├«ntr-un proiect la nivelul c─âruia a derulat activit─â┼úi de execu╚Ťie similare.
e) minim 1 inginer coordonator lucr─âri instala┼úii pentru construc┼úii - inginer instala╚Ťii pentru construc╚Ťii, responsabil instala╚Ťii HVAC cu experien┼ú─â specific─â, implicarea ├«ntr-un proiect la nivelul c─âruia a derulat activit─â┼úi de execu╚Ťie similare.
f) minim 1 inginer coordonator lucr─âri drumuri- inginer construc╚Ťii CFDP cu experien┼ú─â specific─â, implicarea ├«ntr-un contract la nivelul c─âruia a derulat activit─â┼úi de execu╚Ťie similare celor din cadrul proiectului. - Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- copia diplomei de studii;
- C.V.;
- copia contractului de muncă, sau extras Revisal, sau declaraţia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr. 11).
- documente-suport relevante care atestă experienţa specifică confirmate de angajator/beneficiar
Completarea formularului 12.


Not─â:
- C.V.-urile prezentate vor fi datate ┼či vor purta numele ├«n clar ┼či semn─âtura ├«n original a persoanelor respective;
- personalul cheie nu poate cumula mai multe functii in cadrul proiectului
- prin inginer sau studii superioare se ├«n╚Ťelege ÔÇťstudii superioare de lung─â durat─âÔÇŁ.

Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, ├«n care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite.
4.) a) minim 2 ingineri instala┼úii electrice, autoriza╚Ťi ANRE grad III B ┼či NPM grupa III, sau echivalent conform art.7 (pct.6), 9 ┼či 10 din Ordinul pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale de Reglementare ├«n Domeniul Energiei nr. 11/2013, modificat si completat cu ordinul 116/2016;
b) minim un responsabil cu controlul tehnic de calitate lucr─âri RTQ ÔÇô autoriza┼úie ANRE gradul III;
c ) minim un responsabil cu protec┼úia muncii ÔÇô s─â aib─â studii superioare cu experien┼ú─â specific─â, implicarea persoanei ├«n cel pu┼úin un proiect la nivelul c─âruia s─â fi derulat activit─â┼úi similare activit─â┼úilor ce urmeaz─â a fi desf─â┼čurate ├«n cadrul acestui proiect; - Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- copia diplomei de studii;
- C.V.;
- copia contractului de muncă, sau extras Revisal, sau declaraţia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr. 11).
- documente-suport relevante care atestă experienţa specifică confirmate de angajator/beneficiar.
Pentru personalul solicitat la lit. a) -c) trebuie prezentate:
- atestatul sau legitimaţia.

Not─â: - C.V.-urile prezentate vor fi datate ┼či vor purta numele ├«n clar ┼či semn─âtura ├«n original a persoanelor respective;
Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, ├«n care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite.
Completarea formularului 12.
5.) Declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:
- disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă;
- păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului. - Declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:
- disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă;
- păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.
6.) Necesar minim de utilaje pentru îndeplinirea contractului:
- staţie de preparare beton;
- sta╚Ťie mixturi asfaltice;
- laborator de analize ┼či ├«ncerc─âri ├«n construc┼úii grad II - profil minim BBABP, D, ANCFD, IAE, MD, GTF, MBM, MTZ, INM, AR, CO, IDM;
- autolaborator mobil pentru verific─âri electrice ÔÇô minim 1 buc;
- buldoexcavator ÔÇô minim 1 buc;
- compactor vibrator ÔÇô minim 1 buc;
- autogreder ÔÇô minim 1 buc;
- autobasculante cu prelat─â - min 5 buc;
- ma┼čin─â de t─âiat rosturi ÔÇô minim 1 buc.
- dispozitiv pentru turnare mecanizata a materialului de colmatare a rosturilor ÔÇô minim 1 buc - Pentru ├«ndeplinirea cerin┼úei minime de calificare operatorii economici trebuie s─â prezinte Declara┼úie care con┼úine informa┼úii privind dot─ârile specifice, instala┼úiile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaz─â s─â le utilizeze pentru ├«ndeplinirea corespunz─âtoare a contractului de lucr─âri (conform formularului nr. 14 din Sec┼úiunea III ┼či Anexei la acesta) ┼či documente relevante care s─â ateste de┼úinerea (dotarea proprie/├«nchirierea sau alte forme de punere la dispozi┼úie) a utilajelor, instala┼úiilor, echipamentelor tehnice ┼či laboratoarelor implicate ├«n realizarea contractului.
Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, ├«n care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite.
1.) Respectarea de c─âtre ofertant a unor standarde minime de asigurare a calit─â┼úii, care s─â se raporteze la sistemele de asigurare a calit─â┼úii bazate pe seriile de standarde relevante ├«n legisla┼úia comunitar─â, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calit─â┼úii ÔÇô certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente, conforme cu legisla┼úia comunitar─â privind certificarea calit─â┼úii, corespunz─âtoare categoriilor de servicii ╚Öi lucr─âri care formeaz─â obiectele prezentei achizi┼úii. - Se vor prezenta urm─âtoarele documente:
Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calităţii corespunzătoare categoriilor lucrărilor care formează obiectele prezentei achiziţii
NOTĂ: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociaţiei pentru partea din contract pe care o realizează.
Documentele se vor prezenta sub form─â de copie scanat─â dup─â original, copie scanat─â dup─â copie legalizat─â sau copie, scanat─â, lizibil─â cu men┼úiunea ÔÇ×conform cu originalulÔÇŁ.
Se accept─â ┼či alte probe/dovezi, ├«n m─âsura ├«n care aceste probe/dovezi confirm─â asigurarea unui nivel corespunz─âtor al sistemului calit─â┼úii.
Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, ├«n care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite.
2.) Respectarea de către ofertant a unor standarde minime privind sistemul de management de mediu bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind sistemul de management de mediu - certificat SR EN ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii . - Se vor prezenta următoarele documente:
Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de management de mediu corespunzătoare categoriilor lucrărilor care formează obiectele prezentei achiziţii.
NOTĂ: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociaţiei pentru partea din contract pe care o realizează.
Documentele se vor prezenta sub form─â de copie scanat─â dup─â original, copie scanat─â dup─â copie legalizat─â sau copie, scanat─â, lizibil─â cu men┼úiunea ÔÇ×conform cu originalulÔÇŁ.
Se accept─â ┼či alte probe/dovezi, ├«n m─âsura ├«n care aceste probe/dovezi confirm─â asigurarea unui nivel corespunz─âtor al protec┼úiei mediului.
Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, ├«n care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite.

1.) I.Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2019-2021) sa fie cel putin egal─â cu 28.000.000 lei .
NOT─é: ├Än cazul ├«n care ofertantul este o asociere, sau beneficiaz─â de sus╚Ťinerea acordata de unul sau mai mul╚Ťi ter╚Ťi sus╚Ťin─âtori, cerin╚Ťa se consider─â ├«ndeplinita prin ├«nsumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii ╚Öi/sau ter╚Ťului/ter╚Ťilor sus╚Ťin─âtori financiari, dup─â caz, pentru anul respectiv - Ofertan┼úii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/alt─â valut─â comunicat de BNR pentru anul respectiv (2019-2021). Pentru conversia ├«n lei, dac─â situa╚Ťiile financiare sunt ├«ntocmite ├«n alta moned─â, se va lua ├«n considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.

Se vor prezenta urm─âtoarele documente:

- Declara┼úie pe proprie r─âspundere ÔÇô Fi┼č─â de informa┼úii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizeaz─â activitatea pe ultimii 3 ani (2019-2021) - autoritatea contractant─â va lua ├«n considerare ┼či data la care operatorul economic a fost ├«nfiin┼úat sau ┼či-a ├«nceput activitatea comercial─â, copie scanat─â semnat─â electronic dup─â originalul semnat de reprezentantul legal al ofertantului, ┼čtampilat ┼či datat - a se vedea Formularul nr. 5;

- Prezentarea oric─ârui alt document prin care operatorul economic face dovada c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úa de calificare referitoare la cifra de afaceri (bilan┼ú contabil, extras de bilan┼ú, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performan┼ú─â al firmei, raport al cenzorilor, etc.) copie scanat─â dup─â original semnat─â electronic

Tehnic 2
1.Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investi╚Ťiei publice (durata, succesiunea activit─â╚Ťilor ╚Öi inter-rela╚Ťionarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activit─â╚Ťilor ├«n cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucr─ârilor 2.Demonstrarea unei metodologii corespunz─âtoare pentru ob╚Ťinerea asigur─ârii c─â lucr─ârile sunt realizate la parametrii calitativi solicita╚Ťi - Planul de management al calit─â╚Ťii lucr─ârilor executate
Descriere algoritm: conform algoritm de calcul atasat
Ordine criteriu: 1
Pondere criteriu: 44
Pretul ofertei
Componenta financiara
Descriere algoritm: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Ordine criteriu: 1
Pondere criteriu: 50
Tehnic 1
Experien┼úa exper┼úilor-cheie, concretizat─â ├«n num─ârul de proiecte similare ├«n care respectivii exper┼úi au ├«ndeplinit acela┼či tip de activit─â┼úi ca cele pe care urmeaz─â s─â le ├«ndeplineasc─â ├«n viitorul contract.
Descriere algoritm: conform algoritm de calcul atasat
Ordine criteriu: 3
Pondere criteriu: 6

Conditii de participare:

Cerinţa nr. 1
Vor fi exclu┼či din procedura de atribuire to┼úi ofertan┼úii care se afl─â ├«n situa┼úiile prev─âzute la art. 155, art. 156 ┼či art. 150 din Ordonan┼úa de Urgen┼ú─â a Guvernului Rom├óniei nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Modalitatea de ├«ndeplinire ┼či aplicabilitate ├«n cadrul procedurii
Persoane juridice române
Documente solicitate care dovedesc situaţia personală a ofertantului:
1.1 Declara┼úie pe propria r─âspundere privind ne├«ncadrarea ├«n dispozi┼úiile articolului 155 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, completat─â ├«n conformitate cu Formularul nr. 1 din Sec┼úiunea III, copie scanat─â dup─â original semnat─â electronic. Declara┼úia va fi prezentat─â ┼či de c─âtre ter┼úul sus┼úin─âtor, dac─â este cazul.
1.2 Declara┼úie pe proprie r─âspundere privind ne├«ncadrarea ├«n dispozi┼úiile articolului 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, completat─â ├«n conformitate cu Formularul nr. 2 din Sec┼úiunea III, copie scanat─â dup─â original semnat─â electronic. Declara┼úia va fi prezentat─â ┼či de c─âtre ter┼úul sus┼úin─âtor privind ne├«ncadrarea ├«n prevederile lit. a), b), c) ┼či d) de la art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011, dac─â este cazul.
1.3 Declara┼úie pe proprie r─âspundere privind ne├«ncadrarea ├«n prevederile art. 150 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, completat─â ├«n conformitate cu Formularul nr. 3 din Sec┼úiunea III, copie scanat─â dup─â original semnat─â electronic. Declara┼úia va fi prezentat─â at├ót de c─âtre subcontractant, c├ót ┼či de ter┼úul sus┼úin─âtor, dac─â este cazul.

Persoanele din cadrul Autorit─â┼úii contractante cu func┼úii de decizie referitoare la organizarea, derularea ┼či finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Colonel Cristian Apostol ÔÇô ┼čeful unit─â┼úii militare 02523 Bucure┼čti, lt. col. Podaru Doriana ÔÇô contabil ┼čef, Lt. Pop Marinel, f.p. Barbulescu Gabriela, slt. ing. Petrache Daniel, lt. Segal Adina f.p. Mihai Gheorghiu, lt. ing. Neacsiu Bogdan, pc.c. Mihaela Visan.
1.4. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată în conformitate cu Formularul nr. 6;
1.5. Certificate constatatoare privind ├«ndeplinirea obliga╚Ťiilor exigibile de plat─â a impozitelor ┼či taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv cele locale, ├«ncadrate ├«n termenul de valabilitate declarat de institu┼úiile emitente.
a. Certificat de atestare fiscal─â eliberat de Direc┼úia General─â a Finan╚Ťelor Publice teritorial─â ÔÇô copie scanat─â dupa original semnat─â electronic;
b. Certificat privind achitarea impozitelor și taxelor locale (datorii la bugetele locale) copie scanată după original semnată electronic.
├Än cazul ├«n care ofertantul a ├«ncheiat o conven╚Ťie de e╚Öalonare a pl─â╚Ťilor obliga╚Ťiilor exigibile de plat─â a impozitelor ╚Öi taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta documentele privind ├«ndeplinirea la zi a obliga╚Ťiilor de plat─â conform graficului de e╚Öalonare - copie scanat─â dup─â original semnat─â electronic.
1.6 Cazier fiscal din care s─â reias─â c─â nu sunt ├«nscrise fapte de natur─â fiscal─â, respectiv cele sanc┼úionate de legile fiscale, financiare, vamale precum ┼či cele care privesc disciplina financiar─â, copie scanat─â dup─â original semnat─â electronic.
1.7. Certificat de participare cu ofert─â independent─â, Declaratie privind respectarea regulilor concuren╚Ťei. ├Än conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 ofertan╚Ťii au obliga╚Ťia de a prezenta un ÔÇ×CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITA╚ÜIEÔÇŁ ├«ntocmit ├«n conformitate cu modelul prev─âzut ├«n Formularul nr. 4, semnat electronic.
Ter┼úilor li se va solicita ne├«ncadrarea ├«n prevederile art. 155, art. 156 lit. a), b), c), d) ┼či art.150 din Ordonan┼úa de Urgen┼ú─â a Guvernului Rom├óniei nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Pentru subcontractan┼úi se solicit─â doar o declara┼úie cu privire la ne├«ncadrarea ├«n prevederile art. 150 O.U.G. nr.114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, prin care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare astfel cum au fost solicitate ├«n documenta┼úia de atribuire ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite. ├Än cazul ├«n care uzeaz─â de dreptul men┼úionat mai sus, ofertantul are obliga┼úia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz─â/confirm─â ├«ndeplinirea cerin┼úelor de calificare, atunci c├ónd prime┼čte din partea autorit─â┼úii contractante o solicitare ├«n acest sens, ├«n termen de 3 zile lucr─âtoare de la respectiva solicitare.
Persoane juridice str─âine
Se accept─â ca fiind suficient ┼či relevant pentru demonstrarea faptului c─â ofertantul nu se ├«ncadreaz─â ├«ntr-una dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 155, art. 156 lit. a), b), c), d) ┼či art.150 din Ordonan┼úa de Urgen┼ú─â a Guvernului Rom├óniei nr. 114/2011, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, ├«n ┼úara de origine sau ├«n ┼úara ├«n care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorit─â┼úi competente din ┼úara respectiv─â.
├Än cazul ├«n care ├«n ┼úara de origine sau ├«n ┼úara ├«n care este stabilit ofertantul, nu se emit documente de natura celor prev─âzute la alineatul anterior, sau respectivele documente nu vizeaz─â toate situa┼úiile prev─âzute la art. 155, art. 156 lit. a), b), c), d) ┼či art.150 din Ordonan┼úa de Urgen┼ú─â a Guvernului Rom├óniei nr. 114/2011, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a accepta o declara┼úie pe proprie r─âspundere sau, dac─â ├«n ┼úara respectiv─â nu exist─â prevederi legale referitoare la declara┼úia pe proprie r─âspundere, o declara┼úie autentic─â dat─â ├«n fa┼úa unui notar, a unei autorit─â┼úi administrative sau judiciare, sau a unei asocia┼úii profesionale care are competen┼úe ├«n acest sens.
Cerin╚Ťa nr.1
Din documentele eliberate de autorit─â┼úile competente trebuie s─â rezulte c─â ├«n obiectul de activitate al firmei respective este cuprins─â realizarea de lucr─âri de construc┼úii care fac obiectul prezentei achizi┼úii, at├ót pentru persoane juridice rom├óne c├ót ┼či pentru persoanele juridice str─âine.
Modalitatea de ├«ndeplinire ┼či aplicabilitatea ├«n cadrul procedurii
Persoane juridice române
Documente solicitate care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
Prezentarea Certificatului emis de Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN (conform Ordinului 337/2007), din care s─â reias─â c─â are ├«n obiectul de activitate executarea lucr─ârilor ce fac obiectul achizi┼úiei. Ofertantul ├«┼či va asuma r─âspunderea cu privire la faptul c─â informa┼úiile cuprinse ├«n acest document trebuie s─â fie valabile/reale la data limit─â de depunere a ofertelor.

Cerinta nr.2
Detinerea de catre ofertant, in conformitate cu art. 1 din Ordinul pre╚Öedintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ├Ě 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominal─â superioar─â de cel mult 20 kV, sta╚Ťii de medie tensiune, precum ╚Öi partea electric─â de medie tensiune a sta╚Ťiilor de ├«nalt─â tensiune;
Modalitatea de îndeplinire: Operatorii economici (ofertant unic/ofertanti asociati/subcontractanti) vor prezenta orice document prin care se sustine cerinta si anume detinerea unei autorizatii pentru desfasurare activitati de executare executare de linii electrice, aeriene sau subterane, in copie semnata electronic.

Cerin╚Ťa nr.3
Operatorul economic trebuie să deţină în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:
-autoriza┼úie pentru execu╚Ťia lucr─ârilor de execu┼úie a sistemelor ┼či instala┼úiilor de semnalizare, alarmare ┼či alertare ├«n caz de incendiu;
- autoriza┼úie pentru execu╚Ťia sistemelor ┼či instala┼úiilor de limitare ┼či stingere a incendiilor;

Modalitatea de îndeplinire
Operatorii economici (ofertant unic/ofertan╚Ťi asocia╚Ťi/subcontractan╚Ťi) vor prezenta orice document prin care se sus╚Ťine cerin╚Ťa ╚Öi anume de╚Ťinerea atestatului de tipul solicitat, document ├«n copie scanat─â ╚Öi semnat─â electronic.

Modalitatea de îndeplinire:
Operatorii economici (ofertant unic/ofertan╚Ťi asocia╚Ťi/subcontractan╚Ťi) vor prezenta orice document prin care se sus╚Ťine cerin╚Ťa si anume de╚Ťinerea unei autoriza╚Ťii pentru desf─â╚Öurare activit─â╚Ťi de proiectare sisteme gaze naturale av├ónd regimul de medie, redusa ╚Öi joas─â presiune.

Cerinta nr.4
De╚Ťinerea de c─âtre ofertant, ├«n conformitate cu art. 27 si art. 31 din Legea 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protec╚Ťia persoanelor a autoriza╚Ťiei pentru desf─â╚Öurare activit─â╚Ťi ╚Öi execu╚Ťie sisteme de alarmare ├«mpotriva efrac╚Ťiei.
Modalitatea de îndeplinire:
Operatorii economici (ofertant unic/ofertan╚Ťi asocia╚Ťi/subcontractan╚Ťi) vor prezenta orice document prin care se sus╚Ťine cerin╚Ťa si anume de╚Ťinerea unei autoriza╚Ťii.

Pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin┼úelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini┼úial doar o declara┼úie pe proprie r─âspundere, semnat─â de reprezentantul s─âu legal, ├«n care confirm─â c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele de calificare ╚Öi descrie concret cum sunt acestea ├«ndeplinite.

Persoane juridice str─âine
Documente solicitate:
Documente edificatoare care s─â dovedeasc─â o form─â de ├«nregistrare ca persoan─â juridic─â sau de ├«nregistrare/atestare ori apartenen┼ú─â din punct de vedere profesional, ├«n conformitate cu prevederile legale din ┼úara ├«n care ofertantul este rezident ┼či documente oficiale care s─â ateste obiectul de activitate corespondent obiectului contractului ce urmeaz─â a fi atribuit prin prezenta procedur─â, precum ╚Öi documente echivalente celor solicitate persoanelor juridice rom├óne
Documentele se vor prezenta sub form─â de copie scanat─â dup─â original, semnat─â electronic, ┼či vor fi ├«nso┼úite de o traducere autorizat─â ├«n limba rom├ón─â.
Ofertan┼úii persoane juridice str─âine vor prezenta o declara┼úie pe propria r─âspundere prin care, ├«n cazul ├«n care oferta este declarat─â c├ó┼čtig─âtoare, se angajeaz─â ferm ca ├«naintea ├«ncheierii contractului s─â asigure ├«nregistrarea la autoritatea fiscal─â competent─â conform prevederilor legisla┼úiei ├«n vigoare ├«n Rom├ónia.
În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte acest angajament.

Informatii aditionale:

1. Documentatia de atribuire va fi obtinuta gratuit prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare aferent prezentei proceduri. 2. Oferta are caracter obligatoriu pe toat─â perioada de valabilitate stabilit─â de c─âtre autoritatea contractant─â ╚Öi asumat─â de ofertant. 3. Ofertantul va elabora oferta ├«n conformitate cu prevederile din documenta╚Ťia de atribuire ╚Öi va indica ├«n cuprinsul acesteia care informa╚Ťii din propunerea tehnic─â ╚Öi / sau din propunerea financiar─â sunt protejate de un drept de proprietate intelectual─â. 4. Ofertantul poate vizita amplasamentul ├«n perioada de ├«ntocmire a ofertei, pentru a evalua, pe propria r─âspundere, cheltuial─â ┼či risc, datele necesare preg─âtirii ┼či elabor─ârii ofertei. Poten┼úialii ofertan┼úi interesa┼úi s─â participe la vizita amplasamentului sunt ruga┼úi s─â informeze ├«n scris, autoritatea contractant─â asupra inten┼úiei de a participa, cu cel pu┼úin 7 zile ├«nainte de data / perioada la care se solicit─â vizitarea amplasamentului. Solicitarea se va transmite prin intermendiul SEAP unde vor fi men╚Ťionate ╚Öi datele de identificare ale persoanelor care vor viziona amplasamentul. Acordul autorit─â╚Ťii contractante pentru vizitarea amplasamentului se va comunica poten╚Ťialilor ofertan╚Ťi prin intermediu SEAP. Vizitarea se va face pe baz─â de adres─â, cu programare prealabil─â, ├«n intervalul orar 09.00-15.00, numai ├«n baza unui tabel ce va con╚Ťine datele de identificare ale persoanei, aprobat de c─âtre achizitor. Accesul ├«n amplasament se va efectua pe baza actului de identitate ╚Öi a unei delega╚Ťii emis─â de ofertant, semnat─â ╚Öi ╚Ötampilat─â ├«n original. 5. Comisia de evaluare are obliga╚Ťia de a stabili oferta c├ó╚Ötig─âtoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplic─ârii criteriului pentru atribuirea contractului de achizi╚Ťie public─â. Stabilirea ofertei c├ó┼čtig─âtoare se va realiza numai prin compararea punctajelor ofertelor admisibile, f─âr─â s─â fie cuantificate alte elemente de natur─â tehnic─â sau alte avantaje care rezult─â din modul de ├«ndeplinire a contractului de c─âtre operatorii economici participan┼úi la procedura de atribuire. ├Än urma acord─ârii punctajelor fiec─ârei oferte se va stabili clasamentul ├«n ordinea descresc─âtoare a punctajelor. Punctajul final al fiec─ârei oferte va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiec─ârui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerat─â oferta c├ó╚Ötig─âtoare. ├Än cazul ├«n care ├«n urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constat─â c─â sunt dou─â sau mai multe oferte cu acela╚Öi punctaj, departajarea se va face av├ónd ├«n vedere punctajul ob╚Ťinut la factorul de evaluare "pre╚Ťul ofertei". ├Än situa╚Ťia ├«n care egalitatea se men╚Ťine, Autoritatea Contractant─â va solicita prin intermediul SEAP, ├«n vederea ├«nc─ârc─ârii electronice de c─âtre operatorii economici respectivi, documente care con╚Ťin noi pre╚Ťuri, iar oferta c├ó╚Ötig─âtoare va fi desemnat─â cea cu propunerea financiar─â cea mai mic─â. 6. Cuantificarea riscului calit─â╚Ťii proiectului este ├«n sarcina ofertantului. 7. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare ╚Öi altele asemenea vor fi ├«ncarcate ├«n SEAP ╚Öi vor fi semnate cu semn─âtura electronic─â extins─â, bazat─â pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat ├«n condi╚Ťiile legii. 8. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ÔÇŁsau echivalentÔÇŁ

Termen depunere oferte:

19-05-2022 15:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

documentatie tehnica.zip.p7s
Metodologia de evaluare a ofertelor cf. OUG 114.pdf.p7s
FisaDate_DF1145416.pdf
DG.pdf.p7s
AContractual.docx.p7s
Algoritm calcul.pdf.p7s
Caiet sarcini 822 Buc.pdf.p7s
conditii generale contractuale executie 2022.docx.p7s
Formulare de calificare.doc.p7s
Formulare financiare.docx.p7s
documentatie tehnica.z01.p7s
documentatie tehnica.z02.p7s
documentatie tehnica.z03.p7s
documentatie tehnica.z04.p7s
documentatie tehnica.z05.p7s
documentatie tehnica.z06.p7s
documentatie tehnica.z07.p7s
documentatie tehnica.z08.p7s

CLARIFICARI:
Raspuns clarificari
2022-05-05 12:36:23  F1-F6.rar.p7s

Autoritate contractanta MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.