RFQ1000348 Furnizare complete de parașutare

Valoare estimata
869 747,90 RON
Publicat
18-04-2022 16:58:59
Termen de ofertare
12-05-2022 15:00:00
Timp ramas

39523000-4 Parasute (Rev.2) Transmis 18-04-2022 15:41:20  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: Furnizare complete de parașutare
Numar de referinta: 10/13624359/2022
Tipul contractului: Furnizare / Cumparare
Descrierea pe scurt a contractului:

Furnizare complete de para╚Öutare, destinate execut─ârii para╚Öut─ârilor militare ╚Öi executarea misiunilor speciale, de transport personal sau cargo, ├«n zone mici de teren, prin para╚Öut─âri de la mari ├«n─âl╚Ťimi ╚Öi deplas─âri mari pe orizontal─â.
Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire cu 10 zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.
Autoritatea contractant─â va r─âspunde, c├ót mai repede posibil, la orice clarificare solicitat─â, ├«ntr-o perioad─â care nu va dep─â┼či, de regul─â, 3 zile lucr─âtoare de la primirea unei astfel de solicit─âri din partea operatorului economic.
F─âr─â a aduce atingere termenului de 3 zile lucr─âtoare men╚Ťionat mai sus, ├«n m─âsura ├«n care clarific─ârile sunt solicitate ├«n timp util, r─âspunsul autorit─â┼úii contractante la aceste solicit─âri va fi transmis nu mai t├órziu de 6 zile ├«nainte de data-limit─â stabilit─â pentru depunerea ofertelor.

Loturi:

1) Complet de parașutare aripă tactică integrată tip Manta 290
Cod CPV: 39523000-4 Parasute (Rev.2)
Valoare estimata: 113 445,38 RON
Furnizare 3 buc. complet de parașutare aripă tactică integrată tip Manta 290
Finantare: Fonduri bugetare
2) Complet de parașutare aripă tactică integrată tip Manta 320
Cod CPV: 39523000-4 Parasute (Rev.2)
Valoare estimata: 672 268,91 RON
Furnizare 16 buc. complet de parașutare aripă tactică integrată tip Manta 320
Finantare: Fonduri bugetare
3) Complet de parașutare aripă tactică integrată de transport personal și cargo tip Tandem
Cod CPV: 39523000-4 Parasute (Rev.2)
Valoare estimata: 84 033,61 RON
Furnizare 1 buc. complet de parașutare aripă tactică integrată de transport personal și cargo tip Tandem
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

1.) Men╚Ťiune privind subcontractan╚Ťii: Partea/p─âr┼úile din contract pe care Ofertantul inten┼úioneaz─â s─â o/le subcontracteze, ├«n baza art. 3 punctul 33 coroborat cu art. 38 din O.U.G. nr. 114/2011 ╚Öi art. 21 din Directiva 2009/81/CE - ├Än conformitate cu prevederile art. 38 din ORDONAN┼óA DE URGEN┼ó─é nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii operatorilor economici li se solicit─â:
a) s─â indice partea din contract pe care ar putea inten┼úiona s─â o subcontracteze unor ter┼úi, subcontractan┼úii propu┼či, precum ┼či obiectul subcontractelor pentru care ace┼čtia din urm─â sunt propu┼či; ┼či
b) să indice orice modificare produsă la nivelul subcontractanţilor pe durata executării contractului
În faza de depunere a ofertei, ofertantul va prezenta:
-acordurile de subcontractare cu subcontractan╚Ťii identifica╚Ťi, dac─â este cazul.
-Declara┼úiile subcontractantului/ subcontractan┼úilor privind ne├«ncadrarea ├«n art. 155 ┼či 156 din ORDONAN┼óA DE URGEN┼ó─é nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii ╚Öi celelalte documente solicitate la sec╚Ťiunile III.2.1.a) Situa╚Ťia personal─â a Candidatului ╚Öi III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activit─â╚Ťii profesionale.
Autoritatea contractant─â va respinge ofertele care au nominalizat subcontractan┼úi care se afl─â ├«n una din situa┼úiile prev─âzute la art. 155 ┼či 156 ORDONAN┼óA DE URGEN┼ó─é nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii.

Conditii de participare:

Operatorul economic indiferent de rolul acestuia (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Ter╚Ť sus╚Ťin─âtor) va face dovada c─â nu se ├«ncadreaz─â la situa╚Ťiile prev─âzute de art. 150, art. 155 ┼či art. 156 din O.U.G nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii.
Autoritatea contractant─â va exclude un operator economic ├«n orice moment al procedurii de atribuire ├«n care ia la cuno┼čtin┼ú─â c─â operatorul economic se afl─â, av├ónd ├«n vedere ac┼úiunile sau inac┼úiunile s─âv├ór┼čite ├«nainte sau ├«n cursul procedurii, ├«n una dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 150, art. 155 ┼či art. 156 din O.U.G nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrat─â ├«ndeplinirea cerin╚Ťelor:
Documentele justificative actualizate considerate adecvate pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin╚Ťei ╚Öi pe care Operatorul Economic indiferent de rolul acestuia (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Ter╚Ť sus╚Ťin─âtor) le poate propune Autorit─â╚Ťii Contractante sunt:
1. Declara┼úie pe proprie r─âspundere privind ne├«ncadrarea ├«n prevederile art. 150 din O.U.G. nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii;
2. Declara┼úie pe proprie r─âspundere privind ne├«ncadrarea ├«n prevederile art. 155 din O.U.G nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii;
3. Declara┼úie pe proprie r─âspundere privind ne├«ncadrarea ├«n prevederile art. 156 din O.U.G nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii;
4.Certificate de atestare fiscal─â privind plata obliga╚Ťiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care s─â ateste lipsa datoriilor la momentul prezent─ârii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu╚Ťiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara┼úie pe propria r─âspundere privind ├«ndeplinirea obliga╚Ťiilor de plat─â a impozitelor, taxelor sau contribu╚Ťiilor la bugetul general consolidat datorate;
5. Certificat de participare la licita┼úie cu ofert─â independent─â prin care se certific─â faptul c─â participarea la respectiva procedur─â este f─âcut─â ├«n concordan┼ú─â cu regulile de concuren┼ú─â conform art. 147 din O.U.G nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii - va fi depus doar de ofertantul individual sau liderul asocierii;
6. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură;
7. Cazier judiciar pentru operatorul economic;
8. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, care figurează la nivelul formularului drept persoane fizice și/sau juridice împuternicite;
9. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat;
10. Orice documente echivalente emise de autorit─â╚Ťile competente din ╚Ťara ├«n care este stabilit Operatorul Economic;
11. Orice alte documente edificatoare.
Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport ├«n limba procedurii specificat─â ├«n sec╚Ťiunea IV.2.4) a Invita╚Ťiei de Participare, respectiv ├«n limba rom├ón─â.
Persoanele cu functii de decizie sunt: Pu┼čca┼č Bogdan, Guinea Mirela, Maghiar Manuela ┼či Ristea Alexandra.
Autoritatea contractant─â va accepta ca fiind suficient ┼či relevant pentru demonstrarea faptului c─â ofertantul nu se ├«ncadreaz─â ├«n una dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 155 ┼či 156 din O.U.G nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii orice document considerat edificator din acest punct de vedere ├«n ┼úara de origine sau ├«n ┼úara ├«n care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit─â┼úi competente din ┼úara respectiv─â.
├Än cazul ├«n care exist─â incertitudini ├«n ceea ce prive┼čte situa┼úia personal─â a respectivilor ofertan╚Ťi, autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita ├«n mod direct informa┼úii de la autorit─â┼úile competente care emit documente de natura celor antemen╚Ťionate.
├Än cazul ├«n care ├«n ┼úara de origine sau ├«n ┼úara ├«n care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate - certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit─â┼úi competente - ori respectivele documente nu vizeaz─â toate situa┼úiile prev─âzute la art. 155 ┼či 156 din O.U.G nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi┼úii publice ├«n domeniile ap─âr─ârii ┼či securit─â┼úii, autoritatea contractant─â va accepta o declara┼úie pe propria r─âspundere sau, dac─â ├«n ┼úara respectiv─â nu exist─â prevederi legale referitoare la declara┼úia pe propria r─âspundere, o declara┼úie autentic─â dat─â ├«n fa┼úa unui notar a unei autorit─â┼úi administrative ori judiciare sau a unei asocia┼úii profesionale care are competen┼úe ├«n acest sens.
Operatorul economic indiferent de rolul acestuia (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Ter╚Ť sus╚Ťin─âtor) trebuie s─â dovedeasc─â o form─â de ├«nregistrare ├«n condi╚Ťiile legii din tara de reziden╚Ť─â, din care s─â reias─â c─â este legal constituit, c─â nu se afl─â ├«n niciuna dintre situa╚Ťiile de anulare a constituirii, precum si faptul c─â are capacitatea profesional─â de a realiza activit─â╚Ťile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrat─â ├«ndeplinirea cerin╚Ťelor:
Documentele justificative actualizate considerate adecvate pentru demonstrarea ├«ndeplinirii cerin╚Ťei ╚Öi pe care Operatorul Economic indiferent de rolul acestuia (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Ter╚Ť sus╚Ťin─âtor) le poate propune Autorit─â╚Ťii Contractante sunt:
i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer╚Ťului sau documente echivalente emise de autorit─â╚Ťile competente din ╚Ťara ├«n care este stabilit Operatorul Economic;
ii. alte dovezi echivalente pe care Operatorul Economic le poate prezenta ├«n conformitate cu legisla╚Ťia ╚Ť─ârii ├«n care este stabilit.

Documentele justificative actualizate prezentate trebuie s─â demonstreze c─â:
a. Operatorul Economic este constituit ├«n mod legal ├«n ╚Ťara sa de origine ╚Öi nu se afl─â ├«n niciuna dintre situa╚Ťiile de anulare a constituirii,
b. ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea profesional─â ├«n mod legal pe pia╚Ť─â:
i. exist─â coresponden╚Ť─â ├«ntre obiectul principal al Contractului ╚Öi activitatea economic─â autorizat─â men╚Ťionat─â ├«n documentul de constituire a Operatorului Economic pentru Ofertant;
ii. exist─â coresponden╚Ť─â ├«ntre activitatea asociat─â rolului Operatorului Economic ├«n cadrul procedurii ╚Öi activitatea economic─â autorizat─â men╚Ťionat─â ├«n documentul de constituire a Operatorului Economic pentru Subcontractant/Subcontractan╚Ťi ╚Öi / sau Ter╚Ťul Sus╚Ťin─âtor/Ter╚Ťii Sus╚Ťin─âtori.

Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport ├«n limba procedurii specificat─â ├«n sec╚Ťiunea IV.2.4) a Invita╚Ťiei de Participare, respectiv ├«n limba rom├ón─â.

Informatii aditionale:

1. Cerin╚Ťele tehnice definite la nivelul invita╚Ťiei de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimitere la standarde, la un anumit produc─âtor, la m─ârci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc╚Ťie/metod─â specific─â de fabrica╚Ťie/prestare/execu╚Ťie, vor fi ├«n╚Ťelese ca fiind ├«nso╚Ťite de men╚Ťiunea ÔÇŁsau echivalentÔÇŁ. 2. Poten╚Ťialii Ofertan╚Ťi, reziden╚Ťi ├«n ╚Ť─ârile Comunit─â╚Ťii Europene ╚Öi ╚Ť─ârile Spa╚Ťiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Cre╚Ötere economic─â disponibile la urm─âtoarea adres─â: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica ╚Öi compara documentele echivalente (dac─â sunt disponibile) solicitate de c─âtre Autoritatea Contractant─â. 3. Specifica╚Ťiile tehnice care indic─â o anumit─â origine, surs─â, produc╚Ťie, un procedeu special, o marc─â de fabric─â sau de comer╚Ť, un brevet de inven╚Ťie, o licen╚Ť─â de fabrica╚Ťie, sunt men╚Ťionate doar pentru identificarea cu u╚Öurin╚Ť─â a tipului de produs ╚Öi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specifica╚Ťii vor fi considerate ca fiind ├«nso╚Ťite de men╚Ťiunea ┬źsau echivalent┬╗. 4. ├Än cazul tuturor trimiterilor din caietul de sarcini /documenta┼úia de atribuire, la specifica┼úii tehnice, standarde na┼úionale care transpun standarde europene, evalu─âri tehnice europene, specifica┼úii tehnice comune, standarde interna┼úionale, alte sisteme de referin┼ú─â tehnice instituite de c─âtre organismele de standardizare europene sau, ├«n lipsa oric─ârora dintre acestea, la standarde na┼úionale, la agremente tehnice na┼úionale sau specifica┼úii tehnice na┼úionale referitoare la proiectarea, calcularea ┼či execu┼úia lucr─ârilor ┼či la utilizarea produselor se va lua ├«n considerare c─â este ├«nso┼úit─â de men┼úiunea "sau echivalent". 5. ├Än conformitate cu principiul recunoa┼čterii reciproce, Autoritatea contractant─â va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini / documenta┼úiei de atribuire, emise de organisme stabilite ├«n alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Rom├ónia are ├«ncheiate acorduri pentru recunoa┼čterea ┼či echivalarea certific─ârilor / autoriza┼úiilor ├«n cauz─â.

Termen depunere oferte:

12-05-2022 15:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

B.3 Fisa tehnica_lot2-semnat.doc.p7s
B.4 Fisa tehnica_lot3-semnat.doc.p7s
C. Proiect_contract-semnat.doc.p7s
D. Modele_formulare-semnat.doc.p7s
FisaDate_DF1144749.pdf
A. Instructiuni pentru ofertanti-semnat.doc.p7s
0. Capac documentatie-semnat.doc.p7s
B.1 Caiet_de_sarcini-semnat.doc.p7s
B.2 Fisa tehnica_lot1-semnat.doc.p7s

Autoritate contractanta UM 0929 Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.