PAAPD1487109 Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de colectare-transport a deșeurilor municipale din zona 4 Faget, județul Timiș  

Valoare estimata
65 518 890,00 lei
Publicat
20-05-2024 22:15:16
Termen de ofertare
31-12-2024 00:00:00
Timp ramas

Versiune plan:
Cod unic de identificare obiect contract: PAAPD1487109
Cod si denumire CPV principal: 90514000-3 Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)
Tip procedura: Licitatie deschisa
Tipul contractului: Contract de achizitii publice
Valoarea estimata RON (fara TVA): 65 518 890.00
Valoarea estimata EUR (fara TVA): 13 169 361.42
Data estimata de incepere: 03-06-2024 00:00:00
Data estimata de finalizare: 31-12-2024 00:00:00
Unitatea responsabila: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis
Responsabil achizitie: Expert achizitii publice
Modalitatea de finantare: Alte fonduri
Obiectivul din strategia locala:
Modalitatea de desfasurare: offline
Observatii: Colectare-transport a deșeurilor municipale din zona 4 Faget județul Timiș
Total valori achizitii alocate RON (fara TVA): 0.00
Ramas de alocat RON (fara TVA): 65 518 890.00

Autoritate contractanta ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)