PAAPD1487072 Kituri robotice  

Valoare estimata
26 350,54 lei
Publicat
20-05-2024 22:03:56
Termen de ofertare
31-08-2024 00:00:00
Timp ramas

Versiune plan:
Cod unic de identificare obiect contract: PAAPD1487072
Cod si denumire CPV principal: 39162100-6 Material pedagogic (Rev.2)
Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Contract de achizitii publice
Valoarea estimata RON (fara TVA): 26 350.54
Valoarea estimata EUR (fara TVA): 5 296.48
Data estimata de incepere: 31-05-2024 00:00:00
Data estimata de finalizare: 31-08-2024 00:00:00
Unitatea responsabila: LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN
Responsabil achizitie: STOICA M LĂCRĂMIOARA
Modalitatea de finantare: Program / Proiect
Obiectivul din strategia locala:
Modalitatea de desfasurare: online
Observatii: F-PNRR-SmartLabs-2023-0736 ”DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN”
Total valori achizitii alocate RON (fara TVA): 0.00
Ramas de alocat RON (fara TVA): 26 350.00

Autoritate contractanta LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)