PAAPD1486471 Execuție lucrări în cadrul proiectului “AMENAJARE CENTRU CIVIC – DN17A- SECTOARELE DANELIUC-AVARVAROAIE-PETROVICI IN COMUNA DORNESTI, JUDETUL SUCEAVA”  

Valoare estimata
3 755 360,00 lei
Publicat
20-05-2024 17:12:01
Termen de ofertare
15-08-2024 00:00:00
Timp ramas

Versiune plan:
Cod unic de identificare obiect contract: PAAPD1486471
Cod si denumire CPV principal: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Contract de achizitii publice
Valoarea estimata RON (fara TVA): 3 755 360.00
Valoarea estimata EUR (fara TVA): 754 649.04
Data estimata de incepere: 15-05-2024 00:00:00
Data estimata de finalizare: 15-08-2024 00:00:00
Unitatea responsabila: Comuna Dornesti
Responsabil achizitie: GHERMAN DALINA-CAMELIA
Modalitatea de finantare: Alte fonduri
Obiectivul din strategia locala:
Modalitatea de desfasurare: online
Observatii: Proiect finantat prin fonduri locale
Total valori achizitii alocate RON (fara TVA): 3 755 360.00
Ramas de alocat RON (fara TVA): 0.00

Autoritate contractanta COMUNA DORNESTI

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)