PAAPD1475351 Delegarea gestiunii activitatii de colectare separata si transport al deseurilor menajere si al deseurilor similare -zona 2 Jimbolia  

Valoare estimata
13 398 650,00 lei
Publicat
20-05-2024 22:15:16
Termen de ofertare
22-01-2024 00:00:00
Timp ramas

Versiune plan:
Cod unic de identificare obiect contract: PAAPD1475351
Cod si denumire CPV principal: 90500000-2 Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
Tip procedura: Negociere fara publicare prealabila
Tipul contractului: Contract de achizitii publice
Valoarea estimata RON (fara TVA): 13 398 650.00
Valoarea estimata EUR (fara TVA): 2 694 929.40
Data estimata de incepere: 01-01-2024 00:00:00
Data estimata de finalizare: 22-01-2024 00:00:00
Unitatea responsabila: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis
Responsabil achizitie: Expert achizitii publice
Modalitatea de finantare: Alte fonduri
Obiectivul din strategia locala:
Modalitatea de desfasurare: offline
Observatii: Delegarea gestiunii activitatii de colectare separata si transport al deseurilor menajere si al deseurilor similare -zona 2 Jimbolia
Total valori achizitii alocate RON (fara TVA): 0.00
Ramas de alocat RON (fara TVA): 13 398 650.00

Autoritate contractanta ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)