PAAPD1303629 MATERIALE CONSTRUCTII

Versiune plan:
Cod unic de identificare obiect contract: PAAPD1303629
Cod si denumire CPV principal: 44110000-4 Materiale de constructii (Rev.2)
Tip procedura: Cumparare directa
Tipul contractului: Contract de achizitii publice
Valoarea estimata RON (fara TVA): 205.04
Valoarea estimata EUR (fara TVA): 41.62
Data estimata de incepere: 10-05-2021 00:00:00
Data estimata de finalizare: 10-05-2021 00:00:00
Unitatea responsabila: SCOALA "EUFROSINA POPESCU" BOTOSESTI - PAIA
Responsabil achizitie: ADRIAN GIULFAN
Modalitatea de finantare: Fonduri bugetare
Obiectivul din strategia locala: PRINCIPAL
Modalitatea de desfasurare: offline
Observatii:
Total valori achizitii alocate RON (fara TVA): 205.00
Ramas de alocat RON (fara TVA): 0.00

Autoritate contractanta SCOALA BOTOSESTI - PAIA Botosesti-Paia

message user image
Date de contact disponibile dupa login