PAAPD1279941 ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

Versiune plan:
Cod unic de identificare obiect contract: PAAPD1279941
Cod si denumire CPV principal: 71317000-3 Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)
Tip procedura: Cumparare directa
Tipul contractului: Contract de achizitii publice
Valoarea estimata RON (fara TVA): 450.00
Valoarea estimata EUR (fara TVA): 91.55
Data estimata de incepere: 31-03-2021 00:00:00
Data estimata de finalizare: 05-04-2021 00:00:00
Unitatea responsabila: SCOALA "EUFROSINA POPESCU" BOTOSESTI - PAIA
Responsabil achizitie: ADRIAN GIULFAN
Modalitatea de finantare: Fonduri bugetare
Obiectivul din strategia locala: PRINCIPAL
Modalitatea de desfasurare: online
Observatii:
Total valori achizitii alocate RON (fara TVA): 450.00
Ramas de alocat RON (fara TVA): 0.00

Autoritate contractanta SCOALA BOTOSESTI - PAIA Botosesti-Paia

message user image
Date de contact disponibile dupa login