PAAPD1279480 TONERE

Versiune plan:
Cod unic de identificare obiect contract: PAAPD1279480
Cod si denumire CPV principal: 30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)
Tip procedura: Cumparare directa
Tipul contractului: Contract de achizitii publice
Valoarea estimata RON (fara TVA): 285.71
Valoarea estimata EUR (fara TVA): 58.46
Data estimata de incepere: 22-03-2021 00:00:00
Data estimata de finalizare: 22-03-2021 00:00:00
Unitatea responsabila: SCOALA "EUFROSINA POPESCU" BOTOSESTI - PAIA
Responsabil achizitie: ADRIAN GIULFAN
Modalitatea de finantare: Fonduri bugetare
Obiectivul din strategia locala: PRINCIPAL
Modalitatea de desfasurare: offline
Observatii:
Total valori achizitii alocate RON (fara TVA): 285.00
Ramas de alocat RON (fara TVA): 0.00

Autoritate contractanta SCOALA BOTOSESTI - PAIA Botosesti-Paia

message user image
Date de contact disponibile dupa login