ADV1430859 Servicii de formare profesional─â in domeniul Marketing Digital  

Valoare estimata
4 773,00 lei
Publicat
10-06-2024 16:50:45
Termen de ofertare
13-06-2024 11:00:00
Timp ramas

Valoare estimata: 4 773,00 lei

Servicii de formare profesională în domeniul Marketing Digital, conform Caiet de sarcini nr. 57217/24.05.2024.

Conditii referitoare la contract:

conform Caiet de sarcini nr. 57217/24.05.2024

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire: ÔÇ×Pre╚Ťul cel mai sc─âzutÔÇŁ (conform SLA coroborat cu caietul de sarcini nr. 57217/24.05.2024).

Conditii de participare:

Procedura aplicat─â pentru atribuirea contractului: PROCEDURA PROPRIE;
Sursa de finan╚Ťare a contractului ce urmeaz─â a fi atribuit: surse proprii;
Oferta depus─â de candidat trebuie s─â cuprind─â:
a. Propunere tehnic─â;
b. Propunere financiar─â;
c. Formulare, documente de calificare;
Limba de redactare a ofertei: limba română;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limit─â de depunere a ofertei;
Pre╚Ťul ofertei va fi exprimat ├«n lei f─âr─â TVA;

Cerin╚Ťe de calificare:
Cerin╚Ťe privitoare la capacitatea de exercitare a profesiei:
Operatorii economici care depun oferta trebuie s─â dovedeasc─â o form─â de ├«nregistrare ├«n condi╚Ťiile legii din ╚Ťara rezident─â, din care s─â reias─â c─â operatorul economic este legal constituit, c─â nu se afl─â ├«n niciuna din situa╚Ťiile de anulare a constituirii, precum ╚Öi faptul c─â are capacitatea profesional─â de a realiza activit─â╚Ťile ce fac obiectul contractului de achizi╚Ťie sectorial─â.
Durat─â contract: 12 luni de la data semn─ârii contractului de c─âtre ambele p─âr╚Ťi contractante.

Termen depunere oferte:

13-06-2024 11:00:00

Alte informatii:

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 13.06.2024 ora: 11:00, pe e-mail la adresa: (protejata), fax 021/30.74.690, prin poștă la adresa B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, București. Oferta câștigătoare este oferta admisibilă, rezultată în urma aplicării criteriului de atribuire. Formularele editabile sunt disponibile pe site-ul Hidroelectrica accesand linkul: https://www.hidroelectrica.ro/article/2465350d-69a1-6068-3802-10e29347c729

80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Autoritate contractanta SPEEH HIDROELECTRICA SA

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)
Fisiere anexate