ADV1430858 Achizitia de materiale sanitare (alcool sanitar, halate unica folosinta , combinezoane , manusi de unica folosinta din nitri, manusi menaj , masti chirurgicale 3 pliuri , masca 3M pentru praf, pulberi si particule ochelari protectie ,vata hidrofila, tifon )  

Valoare estimata
14 688,00 lei
Publicat
10-06-2024 16:22:44
Termen de ofertare
20-06-2024 15:23:37
Timp ramas

Valoare estimata: 14 688,00 lei

Achizitia de materiale sanitare (alcool sanitar, halate unica folosinta , manusi de unica folosinta din nitril diferite marimi , manusi menaj ( marimea M si L , masti chirurgicale 3 pliuri ,masti protectie respiratorie FFP3, masca 3M pentru praf, pulberi si particule ochelari protectie ,vata hidrofila, tifon )

Conditii referitoare la contract:

Respectarea cerintelor din Caietul de sarcini .

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut.

Conditii de participare:

Toti operatorii economici care au ca obiect de activitate distribuirea materialelor sanitare mentionate in Caietul de sarcini .Operatorul economic va prezenta : 1.Scrisoare de inaintare din care sa rezulte procedura pentru care se transmite oferta 2.Informatii generale despre operatorul eonomic ( adresa ,CUI, cont Trezorerie, nr. telefon , adresa de email, datele de contact ale persoanei desemnate sa se ocupe de derularea contractului. 3. Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa reiasa codul CAEN aferent activitatii de distribuire a dispozitivelor medicale si Certificatele fiscale privind plata datoriilor la bugetul statului .Cazierul judiciar al firmei si al reprezentantului legal,Cazier fiscal 5. Oferta financiara in lei, fara TVA ;5 Perioada de valabilitate a ofertei .6. Descrierea detaliata a cerintelor solicitate de catre autoritatea contractanta . Odata cu depunerea documentatiei vor fi depuse mostre , conform cerintelor caietului de sarcini .

Termen depunere oferte:

20-06-2024 15:23:37

Alte informatii:

Ofertele vor fi depuse pana la data de 20.06.2024, ora 16.00 la sediul autoritatii contractante ,in plic inchis sau pe adresa de e-mail:(protejata) . Pe plic se va regasi "Scrisoarea de inaintare" din care sa rezulte procedura pentru care se transmite oferta si datele participantului la anuntul de publicitate . De asemenea se va mentiona - A NU SE DESCHIDE INAINTE de data de 21.06.2024, ora 10. Solicitarile de clarificari se vor transmite la adresa de email (protejata) .

33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)

Autoritate contractanta DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BACAU

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)
Fisiere anexate