ADV1427455 ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE SI PRODUSE DE PAPETARIE SI CONSUMABILE  

Valoare estimata
30 000,00 lei
Publicat
21-05-2024 15:51:38
Termen de ofertare
24-05-2024 14:00:00
Timp ramas

Licitatii posibil asociate:
ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE SI PRODUSE DE PAPETARIE SI CONSUMABILE - Publicat 21-08-2023 13:11:47
ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE SI PRODUSE DE PAPETARIE SI CONSUMABILE - Publicat 07-08-2023 16:05:25
Valoare estimata: 30 000,00 lei

ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE SI PRODUSE DE PAPETARIE SI CONSUMABILE

Conditii referitoare la contract:

Conform documentatiei de atribuire atasate, respectand legislatia in vigoare.

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire a contractului de furnizare este pretul cel mai scazut.

Conditii de participare:

Toti operatorii economici interesati care respecta cerintele minime impuse de caietul de sarcini.

Termen depunere oferte:

24-05-2024 14:00:00

Alte informatii:

Ofertele insotite de adresa de inaintare se vor depune la sediul unitatii scolare sus mentionate, str.Principala FN, Comuna Patrauti, Jud. Suceava, pana la data de 24.05.2024, ora 14:00, in plic inchis cu mentiunea,, A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 24.05.2024, ORA 14:00". Detalii suplimentare se pot obtine de la domnul Sturza Paul, e-mail (protejata).

39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)

Autoritate contractanta SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MORARIU PATRAUTI

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)
Fisiere anexate