ADV1427251 Memorie DDR3L și unitate de stocare SSD SATA3 1TB.  

Valoare estimata
534,00 lei
Publicat
21-05-2024 09:49:38
Termen de ofertare
22-05-2024 14:00:00
Timp ramas


Atribuit! 288 lei
Atribuit cel mai probabil in data de 29-May-2024 14:54:33 catre: S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.R.L. Dolj DA35833231

Atribuit! 500 lei
Atribuit cel mai probabil in data de 24-May-2024 12:50:18 catre: S.C. SPACEX S.R.L. S.R.L. Neamt DA35796820
Valoare estimata: 534,00 lei

Furnizare de produse:

1. Memorie tip DDR3L 1600 MT /s 1,35 V PC3-12800-8GB-2 buc
2. Unitate de stocare tip SSD SATA 3 –capacitate 1TB -1 buc


Produsele vor fi livrate la sediul ISU Botosani, gratuit in termen de 48 ore de la primirea comenzii ferme. Acestea trebuie sa corespunda specificatiilor din prezentul anunt publicitar. Acceptarea conditiilor de livrare va fi mentionata expres in oferta. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate , caietului de sarcini, specificatiilor tehnice sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Conditii referitoare la contract:

Oferta va fi publicata in catalogul electronic SEAP, pret / produs/ reper solicitat in lei fara TVA cu respectarea codului CPV mentionat conform anunt.... (se va indica numarul prezentului anunt), in situatia in care operatorul economic detine cont pe platforma electronica SEAP si / sau la adresa de email: (protejata). Oferta financiara va fi semnata de catre ofertant sau de persoana imputernicita. Plata se va face cu OP in cont de trezorerie in temen de 30 zile de la data receptiei / emiterea facturii

Criterii de atribuire:

Va fi selectata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului "pretul cel mai scazut " cu respectarea cerintelor prezentului anunt publicitar

Conditii de participare:

Orice operator economic autorizat si calificat, care poate furniza produsele in conditiile si termenele prevazute

Termen depunere oferte:

22-05-2024 14:00:00

Alte informatii:

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0231508115 sau pe email: (protejata)

30237000-9 - Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)

Autoritate contractanta INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)