ADV1427241 Cartuse de toner.  

Valoare estimata
7 146,00 lei
Publicat
21-05-2024 09:34:10
Termen de ofertare
22-05-2024 14:00:00
Timp ramas


Atribuit! 1510 lei
Atribuit cel mai probabil in data de 29-May-2024 15:08:52 catre: S.C. Midori Blue S.R.L. Maramures DA35836376

Atribuit! 5208 lei
Atribuit cel mai probabil in data de 24-May-2024 09:40:55 catre: S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L. Bihor DA35790706
Licitatii posibil asociate:
Cartuse de toner. - Publicat 28-05-2024 10:30:29
Cartuse de toner. - Publicat 30-01-2024 12:17:51
Cartuse de toner. - Publicat 17-10-2023 13:57:30
Cartuse de toner. - Publicat 25-05-2023 15:42:20
Cartuse de toner. - Publicat 23-05-2023 14:46:39
Valoare estimata: 7 146,00 lei

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Nicolae Iorga" al Judetului Botosani in calitate de autoritate contractanta doreste sa achizitioneze contractul de achizitie publica avand ca obiect furnizarea de " Cartuse de toner" astfel :

1. Cartuș de imprimanta tip Brother MFC 2710DN (compatibil) - 20 buc.
2. Unitate de imagine tip Brother MFC 2710DN (compatibil) - 10 buc.
3. Cartuș imprimantă tip OKI MFC873 original galben (yellow) - 1 buc.
4. Cartuș imprimantă tip OKI MFC873 original albastru (cyan) -1 buc.
5. Unitate de imagine tip OKI MFC873 original albastru (cyan) - 1 buc.
6. Cartuș imprimantă tip OKI MFC873 original roșu (magenta) - 1 buc.
7. Unitate de imagine tip OKI MFC873 original roșu (magenta) - 1 buc.
8. Cartuș imprimantă tip OKI MFC873 original negru (black) - 1 buc.
9. Unitate de imagine tip OKI MFC873 original negru (black) - 1 buc.
10. Cartuș imprimanta Xerox 3345 (compatibil) - 15 buc.
11. Cartuș imprimantă Brother HL-L2352DW (compatibil) - 5 buc.


Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate , caietului de sarcini, specificatiilor tehnice sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Conditii referitoare la contract:

Oferta va fi publicata in catalogul electronic SEAP, pret / pachet solicitat in lei fara TVA cu respectarea codului CPV mentionat conform anunt.... (se va indica numarul prezentului anunt), in situatia in care operatorul economic detine cont pe platforma electronica SEAP si/sau se va transmite la adresa de email (protejata). Se va mentiona pretul unitar pentru fiecare reper solicitat. Oferta financiara va fi semnata de catre ofertant sau de persoana imputernicita. Plata se va face cu OP in cont de trezorerie in temen de 30 zile de la data receptiei / emiterea facturii electronice.

Criterii de atribuire:

Va fi selectata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului "pretul cel mai scazut ", cu respectarea cerintelor prezentului anunt publicitar.

Conditii de participare:

Orice operator economic calificat si autorizat, care poate furniza produsele în condițiile și termenele prevazute. Oferta va fi valabila pentru 30 de zile . Plata se va face in cont de Trezorerie in 30 de zile de la data receptiei / emiterea facturii. Produsele vor fi livrate la sediul Inspectoratului din Botoșani, str. Uzinei, nr. 3, cu transport gratuit, în termen de 48 ore de la data comenzii ferme . Produsele vor fi insotite de certificat de calitate sau declaratie de conformitate, conform normelor U.E. Dacă produsele nu corespund cerințelor solicitate, acestea vor fi returnate furnizorului pe cheltuiala acestuia. Acceptarea conditiilor de livrare va fi trecuta distinct in oferta. Cartusele folosite se vor returna furnizorului. Toate costurile cu privire la transport, depozitare, predare catre alte societati care efectueaza colectarea/ distrugerea cartuselor si alte costuri vor fi suportate de catre furnizor. Predarea cartuselor la societatile de tip curier se va face cu plata ramburs.

Termen depunere oferte:

22-05-2024 14:00:00

Alte informatii:

Informatii suplimentare la numarul de telefon: 0231508115.

30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)

Autoritate contractanta INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)