ADV1426980 Furnizarea utilajelor și echipamentelor tehnologice aferente obiectivului de investiție ā€žĆŽnființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV), Ć®n MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANIā€  

Valoare estimata
5 750,00 lei
Publicat
20-05-2024 11:52:42
Termen de ofertare
04-06-2024 13:00:00
Timp ramas

44423200-3 - Scari (Rev.2) 20-05-2024 11:52:42
Licitatii posibil asociate:
Furnizarea utilajelor și echipamentelor tehnologice aferente obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV), în MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI” - Publicat 17-04-2024 12:34:03
Furnizarea utilajelor și echipamentelor tehnologice aferente obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV), în MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI” - Publicat 17-04-2024 12:32:53
Valoare estimata: 5 750,00 lei

Achizitionare echipament ce intra in dotarea centrului de colectare cu aport voluntar - scara metalica mobila OL ZN x 2

Conditii referitoare la contract:

Conform caietului de sarcini. La livrare se vor prezenta, dupa caz: PV predare-primire, PV de punere in functiune, PV de receptie, Documente pentru garantie, avize- atestate pentru functionare, s.a.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut.

Conditii de participare:

Conform anunt. Se vor completa si depune formularele din anunt, dupa caz.

Termen depunere oferte:

04-06-2024 13:00:00

Alte informatii:

Se pot obtine la adresa de email; (protejata) sau (protejata). Ofertele (impreuna cu adresa de inaintare) se vor depune si inregistra, in plic sigilat, la registratura primariei din strada Grigore Ghica nr. 34, pana la data de 04.06.2024, ora 13:00

44423200-3 - Scari (Rev.2)

Autoritate contractanta MUNICIPIUL DOROHOI

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)
Fisiere anexate