ADV1396209 PACHETE ALIMENTARE PENTRU ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 DRĂGĂNEȘTI JUDEȚUL GALAȚI  

Valoare estimata
868 806,00 lei
Publicat
20-11-2023 18:10:51
Termen de ofertare
27-11-2023 09:00:00
Timp ramas

Valoare estimata: 868 806,00 lei

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie furnizarea, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei pentru elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Drăgănești comuna Drăgănești si la şcolile si grădiniţele aflate in coordonarea acesteia, sub forma de pachet alimentar, cu data începerii prevăzută în contract. Valoare maxima pachet alimentar - 13,76 Iei fără TVA, respectiv 15 lei inclusiv TVA. Număr estimat de beneficiari: 451 elevi Furnizorul se obligă să asigure zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru elevii care frecventează cursurile Şcolii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77 / 2023, privind aprobarea continuării programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările si completările ulterioare. Ofertantul se obligă la furnizarea de pachete alimentare pentru Şcoala Gimnaziala nr. 1 Drăgănești comuna Drăgănești județul Galați, în condiţiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Furnizarea produselor alimentare se va efectua după cum urmează, avand urmatoarele structuri componente: 1.Școala gimnazială nr. 1 Drăgănești - interval orar: -10.00 -11.00 pentru toate clasele / grupele; 2. Grădinița cu program normal nr. 1 Drăgănești, - interval orar: -10.00 -11.00 pentru toate clasele / grupele; 3. Școala Gimnazială nr. 1 sat Malu – Alb comuna Drăgănești, - interval orar: -10.00 -11.00 pentru toate clasele / grupele; 4.Grădinița cu program normal nr. 1 sat Malu – Alb comuna Drăgănești- interval orar: -10.00 -11.00 pentru toate clasele / grupele Programul si modul de livrare a pachetului alimentar poate fi modificat de reprezentanţii unităţii de invatamant, in funcţie de scenariile de organizare si desfăşurare a cursurilor prevăzute de legislaţia in vigoare. Cantitati maxime: 451 unitati/zi x 140zile x 15 lei TVA inclus=947.100 lei Ofertantul participant la procedura trebuie sa aiba ca obiect de activitate autorizat servicii de catering; Prestarea serviciului de catering se va face cu respectarea specificatiilor tehnice prevazute in anexa 2 din Normele metodologice de aplicare a OUG 77/2023. Ofertantul va mai depune: - Scrisoare de inantare - Formularul 1; - Imputernicire - Formularul 2; - Formular de oferta propunere financiara - Formular 7; - Decl. privind partea/partile din prop. tehnica si financiara care au caracter confidential - Formular 8; - Decl de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii - Formular 9; - Decl. privind respectarea legislatiei priv. comd de mediu, social si rel de munca - Formular 10; - Acord de asociere (daca este cazul) - Formular 11.

Conditii referitoare la contract:

restatorul se obliga sa presteze ”Servicii de catering pentru elevi”, cod CPV 55524000-9: Servicii de catering pentru scoli(Rev.2),. Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie furnizarea, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei pentru elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Drăgănești comuna Drăgănești si la şcolile si grădiniţele aflate in coordonarea acesteia, sub forma de pachet alimentar, cu data începerii prevăzută în contract Durata contractului: –Durata prezentului contract este pana la sfarsitul anului scolar 2023-2024. - Garantia de buna executie a contractului : Nu se constituie garantie de buna executie - Ajustarea pretului contractului: Pretul contractului nu se actualizeaza.

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire este: Cel mai bun raport calitate-preţ

Conditii de participare:

Conform documentatiei de participare

Termen depunere oferte:

27-11-2023 09:00:00

Alte informatii:

Termenul limita de depunere a ofertelor : 27.11.2023,ora 09.00. -Ofertele se depun in plic sigilat la Primaria Draganesti, cu sediul in comuna Draganesti,jud. Galati, str.Principala ,nr.198, cu mentiunea pe plic ”A nu se deschide inante de 27.11.2023,ora 11.00 ” , la compartimentul Achizitii Publice. -Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt si se regaseste si pe pagina de interent a institutiei : www.primaria-draganesti.ro sectiunea Licitatii 2023 -Alte date de contact: adresa de mail :(protejata) tel.:0236 820130 Solicitarile si clarificarile vor fi transmise cel tarziu pana la data de 23.11.2023 ora 15.00 . Ofertantii care vor dori sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa prezinte Imputernicire+copie Carte de Identitate a imputernicitului;

55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)

Autoritate contractanta COMUNA DRAGANESTI (Primaria Draganesti)

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)
Fisiere anexate