ADV1396207 Echipament sala sport - DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA COMUNEI CARCEA  

Valoare estimata
38 420,00 lei
Publicat
20-11-2023 17:08:23
Termen de ofertare
24-11-2023 14:00:00
Timp ramas

Versiune 2 - Publicat 21-11-2023 09:45:32 - expirat.
Versiune 1 - Publicat 20-11-2023 17:08:23 - expirat.
Valoare estimata: 38 420,00 lei

COMUNA CARCEA în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi ofertă pentru achiziția directă. Conform CPV, achiziția are următoarele coduri numerice cpv : 39162200-7 Materiale si echipamente de pregatire;Adresa la care se depune oferta: COMUNA CARCEA – Str.Aeroportului, nr 45, – Registratură sau prin email: (protejata) -Data limita pentru depunerea ofertei: 24.11.2023, ora 14.00

Conditii referitoare la contract:

Conform contract de furnizare atasat

Criterii de atribuire:

Preţul cel mai scazut

Conditii de participare:

Conform documentatiei de atribuire

Termen depunere oferte:

24-11-2023 14:00:00

Alte informatii:

Documentatia de atribuire este publicata integral in SEAP la sectiunea Publicitate anunturi. Solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici interesati se vor transmite prin e-mail la adresa (protejata) cu numarul anuntului de participare in subiect. Operatorii economici interesati care formuleaza solicitarile de clarificari legate de achizitia publica vor comunica in solicitarile respective toate datele de contact ale firmei. Raspunsurile autoritatii contractante la clarificarile solicitate precum si orice alte eventuale modificari legate de documentatia de atribuire a achizitiei publice, se vor publica pe site-ul oficial al Primariei Carcea , la adresa https://www.primariacarcea.ro/achizitiipub/achizitii-publice/ , avand in vedere respectarea transparentei si a principiilor prevazute la art.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru neaccesarea adresei: https://www.primariacarcea.ro/achizitiipub/achizitii-publice/, de catre operatorii economici interesati. Pentru informaţii suplimentare: Tel: 0251/458.121.

39162200-7 - Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)

Autoritate contractanta COMUNA CARCEA

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)

Fisiere anexate