ADV1353728 SERVICII DE AUDIT FINANCIAR , în cadrul proiectului „ Reabilitare şi modernizare centru orasului Dumbraveni şi infiintare centru de zi, reabilitare si modernizare cladire existenta” cod SMIS 125424  

Valoare estimata
40 000,00 lei
Publicat
27-03-2023 22:45:47
Termen de ofertare
03-04-2023 10:00:00
Timp ramas


Atribuit! 8994 lei
Atribuit cel mai probabil in data de 04-May-2023 10:19:22 catre: S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L. Buzau DA33167507
Valoare estimata: 40 000,00 lei

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR , în cadrul proiectului „ Reabilitare şi modernizare centru orasului Dumbraveni şi infiintare centru de zi, reabilitare si modernizare cladire existenta” cod SMIS 125424

Conditii referitoare la contract:

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, AXA 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici și mijlocii Obiectiv specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vieții populatiei în orasele mici și mijlocii din Romania Prioritatea de investitii 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica și sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane și rurale, Cod SMIS: 125424– Contract de finanțare nr. 6752/05.03.2021

Criterii de atribuire:

PRET

Conditii de participare:

CONFORM DOCUMENTATIE ATASATA

Termen depunere oferte:

03-04-2023 10:00:00

Alte informatii:

SE POT SOLICITA CLARIFICARI PANA LA DATA DE 30,03,2023

79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)

Autoritate contractanta ORASUL DUMBRAVENI

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)
Fisiere anexate