ADV1353726 Achizitie de servicii de formare profesionala  

Valoare estimata
105 800,00 lei
Publicat
27-03-2023 19:47:42
Termen de ofertare
07-04-2023 12:00:00
Timp ramas

Licitatii posibil asociate:
Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 8 - Publicat 18-09-2023 20:17:13
Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 7 relansata - Publicat 03-08-2023 21:51:54
Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 7 - Publicat 26-07-2023 21:51:31
Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 6 - Publicat 25-07-2023 21:52:04
Achizitie de servicii de formare profesionala_etapa 4 - Publicat 22-05-2023 22:43:52
Valoare estimata: 105 800,00 lei

Achizitie de servicii de formare profesionala (cursuri de calificare) in cadrul proiectului ÔÇŁInvoare sociala pentru GherlaÔÇŁ, cod Smis 155588, in cadrul POCU 2014-2020, reprezentand cate un curs de calificare pt fiecare din urmatoarele loturi: Lotul 1 - Ajutor de bucatar pt 17 cursanti (minim 15), cu o durata de 180 ore, valoare estimata: 20.400 lei, Lotul 2 ÔÇô Femeie de serviciu pt 16 cursanti (minim 15), cu o durata de 180 ore, valoare estimata: 19.200 lei, Lotul 3 - Manichiurist-pedichiurist pt 17 cursanti (minim 15), cu o durata de 360 ore, valoare estimata: 22.508 lei, Lotul 4 - Cofetar pt 17 cursanti (minim 15), cu o durata de 360 ore, valoare estimata: 22.508 lei si Lotul 5 ÔÇô Agent de securitate pt 16 cursanti (minim 15), cu o durata de 360 ore, valoare estimata: 21.184 lei Cursurile de calificare trebuie sa fie autorizate ANC: Lotul 1 si Lotul 2 - cu o durata de 180 ore, Nivel 1, Lotul 3, Lotul 4 si Lotul 5 - cu o durata de 360 ore, Nivel 2. Furnizorii trebuie sa fie disponibili sa inceapa cursul in perioada aprilie ÔÇô mai 2023 pentru Loturile 1 si 2 si in perioada aprilie 2023 pentru Loturile 3, 4 si 5 si sa le finalizeze pana in iulie 2023 pentru Lotul 1 si 2, respectiv august 2023 pentru Lotul 3, 4 si 5 (inclusiv sustinerea examenului). Cursurile se vor desfasura in localitatea Gherla, judetul Cluj. Ofertan╚Ťii trebuie s─â fie acredita╚Ťi de catre comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala din cadrul AJPIS, ca prestatori de formare profesional─â, ├«n ocupa┼úia ceruta. A se vedea Documentatia de atribuire.

Conditii referitoare la contract:

Luna estimata de incepere a cursului de calificare: Furnizorii trebuie sa fie disponibili sa inceapa cursul in perioada aprilie ÔÇô mai 2023 pentru Loturile 1 si 2 si in perioada aprilie 2023 pentru Loturile 3, 4 si 5 si sa le finalizeze pana in iulie 2023 pentru Lotul 1 si 2, respectiv august 2023 pentru Lotul 3, 4 si 5 (inclusiv sustinerea examenului). Cursul va incepe in termen de maxim 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de servicii de catre ambele parti, in cazul in care este necesar acordul scris al ANC pentru curs derulat in alta localitate decat cea in care este autorizat furnizorul, respectiv in maxim 5 zile de la semnarea contractului, in cazul in care nu este necesar acordul. Dac─â pe parcursul derul─ârii contractului apar situa┼úii neprev─âzute, din cauza c─ârora perioadele estimate de incepere, finalizare curs si de sus┼úinere a examenelor de absolvire nu pot fi respectate, p─âr╚Ťile pot conveni modificarea acestor termene prin ├«ncheierea unor acte adi┼úionale.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire se aplica ofertelor care indeplinesc criteriile de calificare si sunt admise in urma verificarii tehnice si financiare, pentru fiecare lot in parte (evaluarea se face pentru fiecare lot in parte).

Conditii de participare:

Procedura aplicat─â: Procedura proprie reglementat─â prin norme procedurale interne. Ofertantii vor depune Declara┼úie privind eligibilitatea si neincadrarea in situatii ce pot atrage excluderea din procedura, Declara┼úia pe propria r─âspundere actualizat─â din care s─â rezulte c─â acesta nu se afl─â ├«n conflict de interese, conform art. 13 si art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer┼úului sau Extras original din Reg Asoc si Funda╚Ťiilor si Actul constitutiv si statutul ÔÇô ce mai recenta forma actualizata (in functie de forma de tipul persoanei juridice), Autorizatia emis─â de Autoritatea Na╚Ťional─â pentru Calific─âri (ANC) la nivelul op ec pentru cursurile de calificare solicitate, Declara┼úie cu privire la capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â a ofertantului si anexe, Oferta tehnica, Oferta financiara, Declaratie privind acceptarea conditiilor contractuale. Ofertntii pot depune oferta pe unul sau mai multe loturi. Se va studia Documentatia de atribuire. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, se aplica ofertelor care indeplinesc criteriile de calificare si sunt admise in urma verificarii tehnice si financiare pentru fiecare lot in parte. Data-limit─â ┼či locul pentru depunerea ofertelor: 07.04.2023, ora 12.00, la sediul Fundatiei Centrul de Resurse pentru Comunit─â╚Ťile de Romi (CRCR), din Cluj Napoca, str. Tebei nr. 21, judetul Cluj. ┼×edin┼úa de deschidere a ofertelor: 07.04.2023, ora 16.00. A se vedea Documentatia de atribuire.

Termen depunere oferte:

07-04-2023 12:00:00

Alte informatii:

Persoana de contact: Lacatus Diana, email: (protejata), Tel: 0735-56.31.26. Accesarea documenta╚Ťiei de atribuire: Documenta╚Ťia de atribuire cu cerin╚Ťele minime solicitate de Achizitor sunt disponibile integral pe site-ul www.romacenter.ro, la sec┼úiunea Achizitii, unde vor fi postate si raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici si erate/amendamente la Documentatia de atribuire ÔÇô daca va fi cazul.

80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Autoritate contractanta Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)