ADV1353150 Servicii de realizare a expertizei tehnice la ac╚Ťiuni seismice si auditurilor de performan╚Ť─â energetic─â  

Valoare estimata
240 000,00 lei
Publicat
27-03-2023 17:21:03
Termen de ofertare
31-03-2023 11:00:00
Timp ramas


Atribuit! 133000 lei
Atribuit cel mai probabil in data de 21-Apr-2023 12:04:51 catre: S.C. Appraisal & Valuation S.A. Bucuresti DA33069901
Versiune 2 - Publicat 27-03-2023 17:21:03 - expirat.
Versiune 1 - Publicat 23-03-2023 15:47:58 - expirat.
Valoare estimata: 240 000,00 lei

Obiectul contractului ce urmeaz─â a fi atribuit ├«l constituie elaborarea raportului de audit energetic, inclusiv fi╚Öa de analiz─â termic─â ╚Öi energetic─â a cl─âdirii, respectiv certificatul de performan╚Ť─â energetic─â ╚Öi realizarea expertiz─ârii tehnice a cl─âdirilor( evaluare calitativ─â) la ac╚Ťiuni seismice, pentru corpurile: Corp A, Biblioteca, Corp B, Corp E, Corp G, din cadrul Universit─â╚Ťii Petrol Gaze din Ploie╚Öti situate ├«n Bulevardul Bucure╚Öti, nr. 39, Ploie╚Öti, Jude╚Ťul Prahova.
Descrierea detaliată se regăsește în caietul de sarcini atașat.

Conditii referitoare la contract:

Perioada maxima de prestare este 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 zile Factura se va emite dup─â prestarea serviciilor ╚Öi se va ├«ncheia un Proces-Verbal de semnare a serviciilor ce va fi semnat de ambele p─âr╚Ťi. Decontarea se va realiza cu OP in cont de trezorerie,in termen de 30 zile de la receptionarea serviciilor

Criterii de atribuire:

Preţul cel mai scăzut

Conditii de participare:

În vederea depunerii unei oferte, operatorul economic va prezenta: FORMULAR NR.1 - SCRISOARE DE ÎNAINTARE
FORMULAR NR.2 - INFORMATII GENERALE
FORMULAR NR.3 - DECLARA┼óIE privind respectarea condi╚Ťiilor de mediu, social si al rela╚Ťiilor de munc─â
FORMULAR NR.4 - DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
FORMULAR NR.5ÔÇô DECLARA┼óIE privind ne├«ncadrarea ├«n situa┼úiile prev─âzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016
FORMULAR NR. 6 ÔÇô DECLARATIE privind evitarea conflictului de interese (art.59 si 60 din Legea 98/2016)
FORMULAR NR.7- FORMULAR DE OFERTA
FORMULAR8: PROPUNERE TEHNIC─é+Anex─â
FORMULAR9: PROPUNERE FINANCIAR─é+Anex─â
FORMULAR 10: SOLICITARE DE CLARIFIC─éRI
Certificat constatator detaliat emis de ONRC - Operatorii economici care depun ofert─â trebuie s─â dovedeasc─â o form─â de ├«nregistrare ├«n condi╚Ťiile legii din ╚Ťara rezident─â, din care s─â reias─â c─â operatorul economic este legal constituit, c─â nu se afl─â ├«n niciuna din situa╚Ťiile de anulare a constituirii, precum ╚Öi faptul c─â are capacitatea profesional─â de a realiza activit─â╚Ťile ce fac obiectul contractului de achizi╚Ťie public─â ( nu mai vechi de 30 de zile calendaristice); informa┼úiile cuprinse ├«n certificatul constatator trebuie sa fie reale ┼či actuale la data limit─â de depunere a ofertelor. De asemenea operatorul economic trebuie s─â prezinte Caietul de sarcini ÔÇô semnat ├«n vederea accept─ârii integrale, Contractul de servicii - Draft - semnat ├«n vederea accept─ârii integrale precum ╚Öi solicit─ârile din caietul de sarcini de la punctul 5 Capacitatea tehnic─â ╚Öi / sau profesional─â. Oferta are caracter ferm ╚Öi obligatoriu pentru o perioad─â de min. 120 de zile.

Termen depunere oferte:

31-03-2023 11:00:00

Alte informatii:

Operatorii economici pot transmite oferta cu toate documentele mentionate la rubrica "Condi╚Ťii de participare" si ├«n Caietul de sarcini , atat pe email (protejata) c├ót ╚Öi in plic inchis sigilat , pana la data de 28.03.2023 12:00, la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIE╚śTI, Ploie┼čti, Rom├ónia, Str. Bulevardul Bucure┼čti, nr. 39, jude╚Ťul Prahova, cod po╚Ötal 100680, Rom├ónia ÔÇô REGISTRATURA. Num─ârul de zile p├ón─â la care se pot solicita clarific─âri ├«nainte de data limit─â de depunere a ofertelor este de 1 (una) zi . Acestea se pot solicita la adresele de e-mail: (protejata), (protejata) ╚Öi (protejata). Autoritatea contractant─â va analiza ofertele primite ┼či va transmite operatorului economic declarat c├ó┼čtig─âtor o comunicare cu privire la acceptarea ofertei sale. Acestuia i se va solicita postarea ofertei ├«n CATALOGUL ELECTRONIC SICAP, pe site-ul http://www.e-Iicitatie.ro ┼či dup─â finalizarea achizitiei urm├ónd ca UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIE╚śTI s─â ├«ncheie cu acesta contractul de prestare. Persoana de contact - Bulearc─â Claudia - Biroul Achizi╚Ťii - Tel.0244575659: 0244573171-int.226. Av├ónd ├«n vedere prevederile art. 153 alin.(1), lit.a) ╚Öi alin.2) din Legea nr. 98/2016 privind achizi╚Ťiile publice, cu complet─ârile ulterioare , v─â aducem la cuno╚Ötin╚Ť─â c─â prin aceast─â versiune , perioada de depunere a ofertelor se prelunge╚Öte p├ón─â la data de 31.03.2023, ora 11,00.

71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)

Autoritate contractanta UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)

Fisiere anexate