ADV1300075 etichete

Valoare estimata: 2 000,00 lei

U.M. 01369 Cluj-Napoca intentioneaza achizitia urmatoarelor bunuri materiale:
2000 buc eticheta valabilitate stingator, dimensiuni 12x4,5 cm, autocolant cu o buna aderenta pe suprafete metalice vopsite si rezistenta la umiditate.
Textul imprimat pe autocolant conform fisierului anexat in atasament.
Dorim bun de tipar.

VA RUGAM PRECIZATI TERMENUL DE LIVRARE PENTRU OFERTA DEPUSA.

Conditii referitoare la contract:

1. Plata se face pe baza facturii in original, prin virament, in cont deschis la trezoreria statului, dupa receptia produselor in termenul legal.
2. Livrarea produselor la sediul beneficiarului, prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

Criterii de atribuire:

1. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
2. Pretul va include toate costurile platibile de catre achizitor.
3. Ofertele care nu corespund tehnic se resping si nu vor fi evaluate financiar.

Conditii de participare:

1. Oferta va contine obligatoriu informatii referitoare la: indeplinirea cerintelor tehnice; termenul de livrare; garantie; datele de identificare ale societatii si persoana de contact .
2. Se vor lua in calcul doar ofertele, transmise pe adresa (protejata) sau prin fax la nr. 0264/450.532 in termenul limita stabilit.

Termen depunere oferte:

28-06-2022 08:52:00

Alte informatii:

1. Prezenta nu constituie un angajament de cumparare din partea noastra. Livrarile se vor efectua in baza unor comenzi ferme, transmise ulterior declararii ofertantului castigator. 2. Program de lucru: intervalul orar 09:00 – 14:00 in zilele lucratoare. 3. Pentru detalii tehnice si informatii suplimentare rugam contactati pe: MATIS NICOLAE : 0264/450564 int. 149.

30199760-5 - Etichete (Rev.2)

Autoritate contractanta Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca Cluj-Napoca

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate