ADV1300071 TEAVA POLIPROPILENA INALTA DENSITATE, PE 100, PN 10, D.EXT. 90 - 694 M

Valoare estimata: 20 820,00 lei

Societatea de Transport Bucuresti STB SA intentioneaza achizitionarea cf. art. 12 din LEGEA 99/2016
de "TEAVA POLIPROPILENA INALTA DENSITATE, PE 100, PN 10, D.EXT. 90 - 694 M" conform caiet de sarcini MCC19. atasat. Valabilitatea contractului / comenzii va fi pana la 31.12.2022

Conditii referitoare la contract:

Achizitia se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP avand la baza oferta desemnata castigatoare si conditiile caietului de sarcini.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Conditii de participare:

Conform conditiilor din caietul de sarcini: MCC19, atasat.

Termen depunere oferte:

27-06-2022 20:59:00

Alte informatii:

Oferta trebuie să contina urmatoarele conditii comerciale: - Pretul ferm in lei fara TVA - Conditia de plata (mentionam ca plata se va efectua dupa furnizarea produselor și emiterea facturii) - Perioada de garanție - Termen de livrare - Fisa tehnica - Documente solicitate prin Caietul de sarcini. Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile. Oferta se va transmite prin e-mail sau direct la sediul STB SA din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Logistic - Biroul Plan, Analiza Oferte, Comenzi.

44164310-3 - Tuburi si racorduri (Rev.2)

Autoritate contractanta Societatea de Transport Bucuresti STB SA. Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate