ADV1300070 Cablu de alarma 8 fire și Vinclu de imbinare

Valoare estimata: 236,00 lei

Achiziția de Cablu de alarma 8 fire – 100ml și Vinclu de imbinare – 10 buc., conform specificațiilor tehnice din anexa atașată.

Conditii referitoare la contract:

Transportul produselor va fi asigurat în mod gratuit până la sediul autorității contractante din mun. Bacău, str. Milcov, nr. 49, jud. Bacău, în termen de 5 zile de la atribuirea achiziției în S.E.A.P.
Efectuarea plății se va efectua cu OP în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii și recepția produselor, în contul de trezorerie al furnizorului.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se va aplica doar ofertelor admisibile.

Conditii de participare:

Operatorii economici interesați vor transmite o ofertă pe adresa de e-mail (protejata) (până la data si ora prevăzute in prezentul anunț de publicitate), conținând propunerea financiara ce va cuprinde valoarea totală fără T.V.A. a întregului pachet de produse și o anexă cu prețurile unitare fără T.V.A. distinct pentru fiecare produs din pachet.
Ofertantul declarat câștigător va fi acela a cărei ofertă va avea prețul cel mai mic pentru întregul pachet cu produse solicitate.
Oferta trebuie sa cuprindă toate produsele solicitate.
Achiziția se va desfășura prin intermediul platformei S.E.A.P. Pentru o identificare cât mai ușoară a pachetului de produse ofertat, va rugăm ca împreună cu oferta, să ne transmiteți și datele de identificare ale acesteia din S.E.A.P.
Oferta va avea o valabilitate de minim 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Termen depunere oferte:

24-06-2022 13:00:00

Alte informatii:

Persoana de contact pentru informații suplimentare privind detalii tehnice: (luni – vineri, între orele 08.00 – 16.00) dna. Halasanu Petra 0748 845 193.

32581100-0 - Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)

Autoritate contractanta INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MR.CONSTANTIN ENE" AL JUDETULUI BACAU Bacau

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate