ADV1292354 Compensatori de dilatare din cauciuc

Valoare estimata: 118 368,00 lei

Compensatori de dilatare din cauciuc - 12 buc

Conditii referitoare la contract:

Conform cerinte caiet sarcini(1) Plata se va efectua ├«n termen de 30 zile de la recep┼úia produselor fara neconformitati si a documentelor solicitate, pe baza facturii fiscale in original a furnizorului in conditiile in care : - produsele sunt in conformitate cu cerintele caietului de sarcini ; - toate documentele aflate in sarcina furnizorului au fost transmise achizitorului. Se accepta la plata doar produsele pentru care nu au fost constatate neconformitati. (2) ├Än cazul ├«n care, din vina sa exclusiv─â, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obliga┼úiile asumate, sau isi indeplineste obligatiile defectuos, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre┼úul contractului, ca penalit─â┼úi, o sum─â echivalent─â cu o cot─â procentual─â de 0,05 % pe zi de ├«ntarziere din pre┼úul contractului pana la ├«ndeplinirea efectiv─â a obliga┼úiilor. (3) ├Än cazul ├«n care din vina sa exclusiv─â, Achizitorul nu ├«┼či onoreaz─â obliga┼úiile de plata ├«n termenul convenit, atunci furnizorul are dreptul de a solicita, ca penalit─â┼úi, o sum─â echivalent─â cu 0,05 % pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la data platii efective.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Conditii de participare:

Ofertantul va depune urmatoarele documente - Oferta tehnica, oferta financiara si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea / neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG 109 / 2011 (Formular VI.3.2.) Oferta tehnica va fi intocmita in conformitate cu cerintele solicitate prin caietul de sarcini si va contine toate informatiile necesare evaluarii.

Termen depunere oferte:

24-05-2022 16:00:00

Alte informatii:

Oferta se va transmite prin email la adresa: (protejata) in atentia Denis Etemi ÔÇô Serviciul Achizitii Produse. Data si ora limita de depunere a ofertelor 24.05.2022. Perioada minima de valabilitate a ofertelor: 150 zile de la data limita de primire ofertelor.

44160000-9 - Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)

Autoritate contractanta Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate