ADV1292353 Achizitie servicii hoteliere si servicii de catering

Valoare estimata: 61 065,90 lei

Se intentioneaza achizitia de servicii hoteliere si servicii de catering

Conditii referitoare la contract:

Conform Caietului de sarcini atasat

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Conditii de participare:

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail (protejata). Valabilitate oferte - minim 30 zile.

Termen depunere oferte:

23-05-2022 15:00:00

Alte informatii:

Rog mentionati in ofertele tranmise nr. anuntului de publicitate

55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)

Autoritate contractanta INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate