ADV1292352 Solutie pentru vulcanizat chemosil

Valoare estimata: 9 250,00 lei

Solutie pentru vulcanizat chemosil - conform Anexa atasata.

Conditii referitoare la contract:

Termen de livrare: 20 zile de la transmiterea comenzii. Locul livrarii - Societatea CET Govora S.A., str. Industriilor, nr.1, cod postal: 240050, Ramnicu Valcea, jud.Valcea, in zilele lucratoare, intre orele 7.30-14.00. La livrare produsele vor fi insotite de urmatoarele documente: factura fiscala, certificat de calitate, certificat de garantie, declaratie de conformitate.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut.

Conditii de participare:

Ofertantul va depune propunerea financiara cu preturile unitare si totale, incluzand transportul produselor la sediul achizitorului. Ofertantul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract/comanda sunt noi, nefolosite. Oferta tehnica va include caracteristicile produselor ofertate astfel incat sa poata fi usor identificate cu cele solicitate. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile. Conditii de plata: OP la 60 zile de la receptia produselor. Oferta va cuprinde si urmatoarele: modalitatea de plata si termenul de plata, modalitatea si termenul de livrare, termenul de garantie.

Termen depunere oferte:

20-05-2022 15:00:00

Alte informatii:

Ofertele vor fi transmise prin email: (protejata) pana la data si ora limita precizata in anuntul publicitar. Se va emite comanda ofertantului selectat castigator in urma analizei ofertelor. Nota: Nu se vor lua in considerare ofertele transmise dupa data si ora limita prevazuta in anuntul publicitar.

03116000-7 - Cauciuc natural, latex natural si produse conexe (Rev.2)

Autoritate contractanta CET GOVORA S.A Ramnicu Valcea

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate