ADV1292351 Serviciul de spalatorie si curatatorie lenjerii de pat

2022-06-16T14:18:52+03:00
Atribuit cel mai probabil catre: DA30834445 - 19119,14 lei SC FERSIN FORTE SRL D Constanta
Valoare estimata: 18 257,36 lei

Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de spalatorie si curatatorie lenjerii pat, perdele si draperii din dotarea Directiei administrare crese din subordinea DGAS Constanta , conform anexei cu cantitatile necesare atasate prezentului anunt. Preluarea lenjeriei se va face conform comenzii autoritatii contractante, de la sediile creselor de pe raza municipiului Constanta. Preluarea si transportul acestora inapoi la adresele de unde au fost colectate cad in sarcina operatorului economic. Adresele de colectare si livrare se va realiza de la urmatoarele sedii: Cresa nr.1 - in incinta Scolii nr.6, Aleea Cameliei nr.2; Cresa nr.2 - Str. Poporului nr.25; Cresa nr.13 - Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV 29, parter; Cresa nr.18 - Aleea Cutezatorilor nr.7, bl. D, parter; Cresa Licuricii - B-dul I.C Bratianu nr.50. Persoana de contact : Vranceanu Elena, tel: 0724146840.
Este necesara spalarea, dezinfectarea, calcarea si apretarea articolelor textile, a unei cantitati de 720kg/luna lenjerii de pat, compuse din cearceaf de pat, cearceaf plic si fata de perna, de asemenea este necesar achizitia serviciului de spalatorie si curatatorie a 386kg/an de perdele si 136 kg/an de draperii conform anexa. Valoarea estimata pentru necesarul pana la 31.12.2022 este de 18.257,36 lei fara TVA.

Conditii referitoare la contract:

Contractul se va incheia dupa atribuire si va fi valabil pana la 31.12.2022. Oferta va fi prezentata in preturi unitare lei fara TVA (format cu doua zecimale) sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat si cu respectarea produselor, respectiv a cantitatilor din anexa pentru perioada pana la 31.12.2022, Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Transportul produselor si manipularea acestora cad in sarcina furnizorului, fara costuri suplimentare din partea achizitorului. Nu se accepta oferte partiale.Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 2% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Criterii de atribuire:

"Pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante.

Conditii de participare:

Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Termen depunere oferte:

24-05-2022 12:00:00

Alte informatii:

Modelele de formulare pot fi vizualizate accesand link-urile: http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-documente-spas/spas-achizitii/2022-05-17-formular-oferta.doc?sfvrsn=2 (formular si centralizator), http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-documente-spas/spas-achizitii/2022-05-17-declaratii-spalatorie-curatatorie.docx?sfvrsn=2 (declaratii), http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-documente-spas/spas-achizitii/2022-05-17-anexa-curatatorie-lenjerie.docx?sfvrsn=2 (anexa), copiindu-le si inserandu-le in browser, cu apasarea tastei "enter" apoi. Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail (protejata), sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis, pana in data de 24.05.2022, ora 12:00.

98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)

Autoritate contractanta DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA Constanta

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate