ADV1292346 Produse grădinărit

Valoare estimata: 2 915,50 lei

Produse grădinărit

Conditii referitoare la contract:

Plata produselor se va face în lei, cu ordin de plată prin Trezorerie ,în maximum 30 de zile de la recepția produselor și primirea facturii. Ofertantul va asigura gratuit livrarea la sediul achizitorului din municipiul Brașov, str. matei Basarab, nr. 41-43, județul Brașov, pentru produsele 2,3 și4 și pentru produsele de la pozițiile 1,5,6 și 7 aceasta se va face în orașul Găești, str. Dumbravei, nr. 41-43, județul Dâmbovița

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

Conditii de participare:

Oferta va fi transmisa Autoritatii contractante pe adresa de e-mail: (protejata). Oferta(propunerea tehnica si propunerea financiara) va fi intocmita in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini/Specificatia tehnica si va fi transmisa la adresa de e-mail (protejata) pana la data de 19.05.2022 ora 23.00. Perioada de valabilitate a ofertei sa fie de 30 zile, având caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul va fi exprimat în lei fara TVA.

Termen depunere oferte:

19-05-2022 23:00:00

Alte informatii:

Alte informaţii pot fi obtinute la adresa de e-mail: (protejata) sau la telefon 021.303.70.80, int.30153, persoană de contact Ioan Polexe.

24452000-7 - Insecticide (Rev.2)

Autoritate contractanta DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate